Producció Agroalimentària Ecològica 06/04/2015
La vinya propulsa el desenvolupament dels cultius ecològics a Catalunya.

La producció agrícola ecològica a Catalunya segueix una tendència ascendent, sobretot per l’enorme desenvolupament de la vinya lliure d’herbicides i insecticides. El 2014, els cultius de vinya van propulsar, junt amb els de l’olivera, l’expansió del sector ecològic, la superfície del qual va créixer un 7,5% amb relació a l’any anterior (que va arribar a les 120.865 hectàrees) mentre que el nombre d’operadors (productors, elaboradors, comercialitzadors i importadors) va augmentar el 10,2%.

El cultiu vitivinícola va experimentar concretament un creixement de gairebé el 22% en superfície, fins a completar les 9.471 ha, i representa alguna cosa més d’un terç del terreny conreat en ecològic a Catalunya. La seva major implantació es dóna a la província de Barcelona seguida de Tarragona, Lleida i Girona. El territori català ha vist créixer aquests anys el consum de vins ecològics mentre que Espanya, alhora, és un dels líders europeus en hectàrees destinades a la producció del mateix. La producció agroalimentària ecològica va facturar el 2013 – últimes dades disponibles- 210 milions d’euros, 37,1 dels quals s’atribueixen als cellers (un 17,5%).

Aquestes dades, que van ser presentades pel conseller d’Agricultura i Ramaderia, Josep Maria Pelegrí, i el president del Consell Català de la Producció Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, també mostren un augment general en el nombre de productors d’aliments vegetals i ramaders del 10%. L’olivera, el cultiu de la qual ocupa la segona posició per darrere de la vinya, va créixer un 11% amb un total de 6.624 ha, seguit dels cereals, les fruits secs i les hortalisses. Encara que Lleida contínua sent la província amb més superfície dedicada a l’agricultura ecològica, Barcelona és la que més va créixer l’últim any (gairebé 4.000 ha). Tarragona i Girona també van augmentar en superfície durant el 2014, però són les províncies que menys cultius tenen.

Creixement de les activitats agroindustrials

Malgrat la tendència creixent, segons Valls, existeixen una sèrie de sectors de producció en els quals l’increment es troba per sota de les necessitats del mercat intern de consum. Aquest és el cas de les produccions hortícoles, frutícoles, làctia, ous i carn. En l’àmbit de les activitats agroindustrials, “Catalunya és líder a Espanya, amb 1.200.” De fet, s’elaboren molts productes de forma ecològica i “Catalunya contínua sent un referent al sector”, afirma Pelegrí.

En ramaderia, les estadístiques subratllen l’augment de totes les tipologies (boví de carn, oví, caprí, equí), que creixen entre un 10% i un 20%. També destaquen els augments de les relacionades amb l’avicultura, tant de carn com d’ous, malgrat no cobrir les necessitats internes. A més, és en aquest sector on es van crear 104 explotacions noves. La carn de boví va ocupar un 53% del total, amb 412 explotacions noves i una pujada de l’11%.

El president del CCPAE va destacar un canvi en la destinació de les vendes de productes agrícoles i ecològics el 2013: el primer és Catalunya (45%), però el segon lloc l’ocupen altres països de la Unió Europea (23%), en lloc d’Espanya (20%) com fins fa poc.

Article Original: pae.gencat.cat/ca/noticies/150326_VinyaCat-00001