Vida Sana 06/04/2015
Productes tòxics anunciats a TV3.

El glifosat i els herbicides que el contenen, com el Roundup, han passat aquests dies de ser innocus, com l’aigua, a probables carcinògens. Actualment TV3 n’està emetent un anunci destinat a usos domèstics i de jardineria. La requalificació també afecta als insecticides Malathion i el Diazinon.

La notícia l’hem recollit de la web de Som lo que Sembrem (clicar aquí), i de Sembrem Vallès (clicar aquí). La requalificació del glifosat i dels herbicides amb glifosat portem demanant-la Som lo que Sembrem molts anys, i denunciant  les maniobres de les multinacionals com Monsanto, i els poders polítics que les protegeixen, per endarrerir al màxim el deure de revaluar la toxicitat del glifosat a la llum de totes les investigacions acumulades durant aquests anys, i que Som lo que Sembrem ha anat recollint al seu document argumentari (veure més).

Recordem que el glifosat és un herbicida usat extensament en agricultura i en particular en agricultura transgènica amb plantes transgèniques tolerants a herbicida, i que diversos transgènics que es pretenen autoritzar a Espanya i Catalunya són plantes tolerants al glifosat i altres herbicides, així com ho són  també, aquelles  que es volen introduir des dels Estats Units amb el TTIP (Tractat de Lliure Comerç).

El glifosat també es un producte contingut en herbicides emprats en jardineria municipal i domèstica, i, com hem denunciat diverses vegades, existeix una àmplia evidència de què els seu ús tan extensiu provoca una contaminació generalitzada per terra, aigua i aire, s’ha detectat també a l’orina i a la sang humanes, provoca  mortandat d’amfibis i altres éssers vius, i  és més que probable causa de diverses malalties entre humans.

A països com El Salvador, Sri Lanka i altres, es va discutir la seva prohibició  després que epidèmies de fallides renals entre homes joves agricultors i jornalers, provoquessin morts massives. A Holanda també es va prohibir el seu ús, en aquest cas fora del sector agrícola, l’any passat 2014.

Des de Som lo que Sembrem tornen a exigir per tant a tots els responsables polítics a nivell nacional i municipal que prohibeixin l’ús d’aquests productes, i d’altres també molt emprats i dels quals  en els últims temps s’han trobat evidències clares de la seva toxicitat, com són els insecticides neocotinoïdes que afecten negativament a les abelles (la Unió Europea els va prohibir al 2013).

L’aposta de Catalunya de cara al futur ha de ser una agricultura ecològica, la conservació i protecció  dels recursos naturals que sostenen la vida, i la prevenció de les malalties de les persones i dels ecosistemes. La jardineria municipal ha d’apostar per una jardineria adaptada al medi, que prioritzi la prevenció en la gestió de plagues i malalties i   l’ús racional  de recursos com l’aigua, tal i com es va proposar en  el curs que Som lo que Sembrem vam coorganitzar amb l’ERA (Espai de Recursos Agroecològics) per a tècnics municipals.

A Som lo que Sembrem estan convençuts que, igual que anteriorment moltes altres substàncies usades en agricultura o en altres sectors es van haver de prohibir per la seva toxicitat i perillositat, els herbicides amb glifosat també s’acabaran prohibint  al nostre país. La requalificació de la OMS és només un pas més endavant. Els problemes de salut que sabem que pot provocar el glifosat i coadjuvants dels herbicides són molts nombrosos, no només càncer.

Per tot això, des de Som lo que Sembrem demanen:

· A la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que retiri immediatament l’anunci del producte ‘Roundup’ de la multinacional Monsanto o emprendrem les accions legals pertinents.

· Al Govern de la Generalitat de Catalunya que retiri del mercat els productes que continguin Glisofat, Malathion i Diazinon

· Als partits polítics que es comprometin a la retirada d’aquests productes del mercat  i clarifiquin quines són les seves apostes sobre el futur del país.

· També reclamen una investigació, ensenyament i extensió pública centrada en l’agricultura ecològica i no en patents i bombolles tecnològiques, o en productes contaminants del medi i les persones.

Des que Som lo que Sembrem van començar la seva tasca fa ara 8 anys. Han contribuït a assolir molts canvis, res és igual ara en el país, i més que aconseguiran plegats. S’acosten nous temps. 

Article Original: vidasana.org/noticias/catalunya-campanyes-productes-txics-anunciats-a-tv3