pesticidas

Vida Sana 22/04/2015
Les ONG’s insten els partits a incloure la lluita contra els pesticides en els seus programes.

Proposen un objectiu mínim de reducció de l’ús de pesticides d’un 30% en 5 anys i posen com a exemple el pla Ecophyto aprovat a França. Reclamen programes de defensa de l’agricultura ecològica i criteris seriosos de gestió integrada de plagues també en els cultius no ecològics i en parcs urbans. mas info