La societat catalana és exigent i vol consumir aliments de qualitat que respectin el medi ambient. El consumidor vol confiança i garantia, tenir informació sobre l’origen i com han estat elaborats. Tots aquests factors es reuneixen en un producte bio.

Cada cop es produeix i elabora més segons el mètode de producció ecològica a Catalunya i tan sols cal que aquesta eclosió del sector bio estigui acompanyada d’un gran augment del consum d’aquests aliments a les llars catalanes, doncs encara no arriba a representar el 2% de tot el mercat de l’alimentació a Catalunya.

Una mostra evident d’aquest creixement constant la trobem en les dades del 2014 presentades pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). L’any s’ha tancat amb una pujada de més del 10% dels operadors, arribant a les 2.724 empreses agràries inscrites.

Pel que fa a la superfície qualificada en agricultura ecològica, es manté el creixement i ja hi ha registrades 120.865 hectàrees, destacant els cultius mediterranis, vinya, olivera i cereals. En relació a les explotacions ramaderes, aquestes pugen a les 771, de les quals 412 són de vaquí de carn. Sobresurt el creixement del 62% de les dedicades a l’avicultura d’ous.

ccpae maig 15

L’any s’ha tancat amb una pujada de més del 10% dels operadors, arribant a les 2.724 empreses agràries inscrites

D’altra banda, les activitats agroindustrials han crescut un 34%, tenint ja un total de 1.190, destacant l’augment de comercialització, o la fabricació i envasament d’olis. El sector va facturar l’any 2013 gairebé un 38% més, arribant a 210 milions d’euros. A més, el Consell ja compta amb més de 29.000 referències autoritzades per ser venudes com a productes ecològics.

Al CCPAE controlem i certifiquem l’agroalimentació ecològica sota la normativa europea, que estableix com s’ha de produir, elaborar, etiquetar i controlar un aliment ecològic, i protegeix les indicacions “ecològic”, “biològic” i “orgànic”. Aquesta certificació gaudeix de la confiança del consumidor i volem continuar en la mateixa línia d’exigència, perquè, com podeu comprovar, el sector ecològic encara té molt de camí a recórrer.