tauromaquia se subvenciona ue

Ecologistes en Acció 15/05/2015
El Govern intenta imposar les curses de braus amb la Llei del patrimoni cultural immaterial.

La Llei per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial va ser aprovada ahir al Congrés dels Diputats amb el vot favorable del PP i UPyD i l’abstenció del PSOE. Ecologistes en Acció lamenta l’ús d’aquesta via legislativa per imposar les curses de braus a comunitats autònomes on estan prohibides, com Catalunya i Canàries.

El ministre Ignacio Wert, promotor de la nova normativa, i el Govern continuen amb la fixació de donar suport a les curses de braus. Prova i això és que els últims esforços legislatius abans de les eleccions autonòmiques se centren en la Llei per a la Salvaguarda, per sobre de les grans prioritats socials i culturals.

La nova Llei per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial recull un important catàleg de competències per a l’Estat que ja venien contemplades en les diferents lleis de patrimoni autonòmiques. El text de la Llei aprovada no preveu la possibilitat que una comunitat autònoma pugui decidir en el seu àmbit territorial l’excepció d’una protecció marcada per l’Estat sobre protecció del patrimoni cultural immaterial, encara que aquesta sigui aliena a la pròpia cultura del seu territori.

Sobre aquesta base, i les referències que el text recull a la Llei 18/2013, de 12 de novembre per a la regulació de la Tauromàquia com a patrimoni cultural, s’observa clarament la mà del ministre Wert en el seu afany d’imposar novament la tauromàquia en territoris on es decideixi acabar amb aquestes pràctiques, com és el cas recent de Catalunya o el de Canàries en 1991.

De fet, durant la tramitació de la Llei al Congrés dels Diputats s’ha afegit una disposició final (cinquena) “Regulació de la tauromàquia com a patrimoni cultural” que fa referència al que recull la Llei 18/2013, per la qual cosa resulta una obvietat de caràcter simbòlic, l’única missió és pretendre fer creure que s’està avançant en aquest aspecte.

El Govern intenta de nou acabar amb les prohibicions de curses de braus existents al territori estatal, faltant al respecte a parlaments autonòmics ia la majoria de la ciutadania, que tal com recullen diverses enquestes, aposta pel final de les curses de braus, un dels majors exponents de maltractament animal en el nostre territori. Precisament aquestes prohibicions van constituir un important avanç en la protecció dels animals. Ecologistes en Acció espera i treballa en aquesta línia, perquè altres parlaments autonòmics aprovin normatives similars.

Font: Ecologistes en Acció – www.ecologistasenaccion.org

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here