Vida Sana 11/06/2015
L’agricultura “bio” és més rendible.

Un estudi publicat per Proceedings of the National Academy of Sciences confirma la teoria que l’agricultura ecològica és més rendible per als productors que la convencional. També corrobora que aquesta rendibilitat més gran és una de les principals causes de la seva expansió. mas info