SEAE 09/11/2015
Consumir ecològic a través de canals curts reforça la sobirania alimentària.

La creixent demanda d’aliments ecològics a Espanya impulsada en els inicis per les pròpies associacions i grups de consumidors, estreta vincles amb productors locals i estableix mecanismes de venda i proveïment directe dels mateixos.

Encara el volum d’aliment comercialitzat per canals curts no arriba al 6,5% del total, dins del qual únicament entre 12-20% és d’aliment ecològic, aquest segment de consum té una importància essencial en la seva promoció i en el manteniment dels principis d’un model de consum responsable agroecològic i de la sobirania alimentària.

Seguir Llegint