La nostra societat de consum ens bombardeja sistemàticament amb publicitat que incentiva la compra dels productes fat burners o crema greixos, oferint-nos la promesa d’atractius i miraculosos efectes que ens permetran cremar el greix amb rapidesa i sense esforç físic, i que ens prometen solucionar els problemes d’obesitat, de greix i de gana sense límits.

Però igual que rebem publicitat que n’incentiva el consum és també habitual tenir notícies negatives sobre aquests productes que ens permeten conèixer lo perillosos que són. Aquest agost va ser detinguda una dona a Castelló d’Empúries per vendre un producte crema greix, el Thermatrim, la distribució del qual és il·legal tant a Espanya com a la resta d’Europa i la seva venda es feia de forma il·legal des de Mèxic. La ingesta d’aquest producte pot haver provocat lesions neurològiques a set persones, entre elles dos menors de 14 i 17 anys.

Trobem diferents tipus de cremadors de greix en el mercat, els termogènics, els bloquejadors de calories i carbohidrats, els inhibidors de la gana, i els suplements que milloren el metabolisme dels greixos.

Tots ells són productes de formula complexa que contenen diferents ingredients actius i que podem agrupar en tres categories: cafeïna, iohimbina, efedrina i altres suplements estimulants (d’origen vegetal generalment), diürètics per eliminar els líquids continguts en l’organisme, i substàncies per disminuir la gana. Alguns es diuen naturals, altres són químics, com el 2,4-dinitrofenol o DNP, però el que tots ells tenen en comú és que els seus efectes secundaris en l’organisme són sempre perniciosos, nocius i impredictibles.

Els efectes secundaris d’aquests productes són similars per a tots ells i es caracteritzen en que produeixen una sudoració excessiva, acceleren el ritme cardíac, generen agitació motora, ansietat, produeixen un augment de l’agressivitat i desemboquen en episodis suïcides. Per ser estimulants forts, com són la cafeïna o la iohimbina, augmenten la pressió arterial.

No podem negar el fet evident que aquests productes són de gran toxicitat i que en el procés de metabolització per part de l’organisme provoquen efectes secundaris que sens dubte danyen seriosament la salut del que els pren. No existeixen els productes “miracle”. Els suplements crema greix són molt perillosos, altament nocius i poden conduir-nos a greus trastorns orgànics que posin en risc no només la salut, sinó la pròpia vida.

Autor: Raúl Martínez, dietètica i dietoteràpia homotoxicologia.