Amigos de la Tierra 17/11/2015
Consumeix millor, coneixes quina empremta deixen els teus passos?

En la nostra vida quotidiana fem servir molts objectes i consumim molts productes de manera espontània, com un hàbit més, sense parar-nos a pensar quants recursos estem consumint cada dia.

La nostra manera de vida actual està basada en materials que ens ofereix la natura, recursos als que anomenem productes i que consumim sense pensar en ells com a recursos naturals. No obstant això, tots aquests objectes que ens envolten requereixen d’aigua, aire, sòl, materials, per a la seva fabricació, transport, ús… per a la seva existència. Però, ¿sabem que impliquen els nostres hàbits? I més enllà, ho saben els fabricants i les indústries? ¿I les administracions públiques? Apostem que no.

Per saber si el nostre consum és sostenible és imprescindible mesurar-lo en tota la seva amplitud, sense deixar-nos cap pas de la cadena de producció fora de la quantificació. Cal que aquestes mesures les realitzin els països i les indústries, i que transmetin els resultats a la ciutadania perquè prenguem les decisions de consum d’una manera conscient.

Des d’Amigos de la Tierra consideren que cal mesurar les petjades de carboni, aigua, sòl i materials dels països i dels productes que consumeix cada país. Fins a l’actualitat, cap Estat ha assumit aquesta responsabilitat. No obstant això, com creuen en el dret a conèixer els impactes i els consums que tenen els productes quotidians, han elaborat aquesta investigació, en la qual s’analitza l’empremta d’aigua i de sòl que tenen diferents productes concrets (com un parell de botes, un mòbil d’última generació o una tassa de cafè), i també sectors industrials com pot ser el de la botiga de joguines o el del menjar preparat.

Els resultats obtinguts permeten comparar entre productes similars, com te i cafè, per triar d’una manera més conscient, i a més visibilitzen el problema afegit d’alguns productes pel seu disseny de curta durada, com poden ser els mòbils o les sabates, en els quals més que per la seva qualitat, és l’obsolescència programada i percebuda (actualitzacions i modes), les que forcen a un sobreconsum innecessari de recursos naturals.

Tot i que seria convenient conèixer la petjada de CO2 i de materials dels productes analitzats, amb les dues empremtes estudiades (sòl i aigua), des de l’origen dels recursos, fins a la seva conversió en residus, es mostra una fotografia bastant nítida del impacte dels productes estudiats.

Entre les principals conclusions que s’extreuen de l’informe es pot destacar la necessitat d’ampliar la vida útil dels productes i la necessitat d’implantar eines de mesurament del consum de recursos per a la presa de decisions estratègiques i polítiques sobre consum.

Per tant et convidem a fer un ull a aquesta publicació per conèixer la petjada que deixen els passos que dones cada dia, i t’animem a posar en marxa un consum més conscient: consumeix millor.

Informe l’Empremta dels teus passos