Asociación Vida Sana 08/01/2016
La certificació ecològica a Andalusia.

Quines són les certificadores privades que operen en l’àmbit d’Andalusia? Ara que s’acosta BioCultura Sevilla, Montse Escutia, de l’Associació Vida Sana, entitat sense ànim de lucre organitzadora de la fira, ens explica millor com funciona la comunitat autònoma amb el major potencial productor de tota la UE.

El reglament europeu que regula la producció ecològica indica que cada país ha de decidir el model que va a aplicar per controlar i certificar els aliments ecològics. Per a això ha de designar una o diverses autoritats competents que al seu torn poden delegar les tasques d’inspecció i certificació a altres entitats, ja siguin públiques o privades.

A Espanya, en estar les competències en agricultura transferides a les comunitats autònomes, les autoritats competents són cadascuna de les conselleries d’Agricultura les que, al seu torn, han decidit si transfereixen aquests models o no a empreses privades. Cadascuna d’elles ha pogut decidir lliurement. A diferència d’altres comunitats que han optat per un sistema de certificació públic, Andalusia va ser la primera comunitat espanyola que va decidir que el control dels aliments ecològics seria dut a terme per entitats privades.

Això implica que actualment existeixen 11 organismes diferents que realitzen en control dels aliments ecològics andalusos.

D’aquests organismes només n’hi ha dos, el CAAE i Sohiscert, que certifiquen tots els tipus de productes que permet la normativa europea inclosa l’aqüicultura. La resta certifica alguns grups de productes principalment productes d’origen vegetal no transformats, productes d’origen animal no transformats, productes transformats per a l’alimentació humana i material reproductiu i llavors.

A baix, les empreses certificadores que operen a Andalusia.