raul martinez

El passat mes d’octubre, ens van informar que menjar carn vermella i carn processada, (transformada a través de salaó, curat, fermentació, fumat o altres processos per millorar el seu gust o conservació), com són el bacó, les salsitxes, les hamburgueses i embotits, pot causar càncer de còlon. La font de la notícia no era altra que l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

S’ha basat en un estudi dut a terme per l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (IARC), organisme dependent de l’OMS, que recollia la proposta de 22 científics de 10 països diferents. Concretament ens advertia que menjar 50 grams diaris de carn processada incrementa la possibilitat de patir càncer colorectal en un 18%, i que per cada 100 grams de carn vermella diària que ingerim s’incrementa en un 17%.

El IARC ha elaborat un informe en què classifica la carn processada com un element cancerigen del grup 1, amb un perill per a la salut equivalent al del tabac, l’arsènic, l’amiant o l’alcohol. Aquesta classificació suposa que hi ha “prou evidència”. Això vol dir que hi ha proves convincents de que causa càncer que es basen en estudis epidemiològics que mostren que el consum de carn processada pot provocar càncer colorectal, neoplàsies del còlon, recte i apèndix.

La relació dels carnis processats amb el càncer no és nova i se sustenta en el risc derivat d’alguns ingredients que contenen aquests productes, com els nitrits, les nitrosamines o els hidrocarburs aromàtics, que es formen durant el seu processat, cocció o s’afegeixen per impedir la contaminació bacteriana de la carn.

carne rojaL’OMS en el seu informe classifica la carn vermella (vaca, bou, xai, porc…) com un carcinogen “probable”, incloent-la dins del grup 2A que engloba les substàncies amb alta probabilitat cancerígena. En aquest grup s’inclouen, per exemple, la radiació ultraviolada o les emissions produïdes per fregir a altes temperatures.

La pregunta és Quina quantitat és massa? Quant es consumeix a Espanya? Des dels anys 60 ha augmentat un 50 per cent el consum de carn a Espanya. Hem americanitzat la nostra dieta!

Hem de tornar a la dieta mediterrània tradicional en la què predomina la fruita i la verdura, i reduir al màxim fins a eliminar totalment la ingesta de carn i els seus processats.

Autor: Raúl Martínez, dietètica i dieto teràpia Homo toxicologia