conventional vs organic

P.A.E. 08/02/2016
L’agricultura ecològica és clau per a una alimentació mundial sostenible?

Un estudi desenvolupat als Estats Units i titulat “L’agricultura ecològica al segle XXI”, conclou que l’agricultura ecològica pot alimentar la creixent població mundial complint els objectius de la sostenibilitat, sent aquest model agrícola clau per aconseguir una alimentació mundial sostenible.

L’agricultura ecològica ha estat considerada per alguns investigadors com una forma ineficaç per poder produir aliments i garantir la seguretat alimentària mundial, tanmateix, el mercat dels aliments i begudes ecològiques, és el segment que creix amb més rapidesa en la indústria alimentària, fins i tot en els temps de crisi econòmica ha continuat creixent. Alguns investigadors consideren que és més respectuosa amb el medi ambient, més rendible, i ofereix aliments més nutritius i lliures de productes quí­mics, en comparació amb l’agricultura convencional. Però existeixen importants barreres que impedeixen que els agricultors s’aboquin a l’agricultura ecològica, per la qual cosa és necessari afavorir les polí­tiques que permetin el seu desenvolupament i aplicació.

Avui dia coneixem un estudi desenvolupat per experts de la Universitat de Washington (Estats Units) en el qual es conclou que l’agricultura ecològica és clau per a una alimentació mundial sostenible, asseguren que és possible alimentar la creixent població mundial complint els objectius de la sostenibilitat. 

Per arribar a aquesta conclusió s’han revisat i analitzat centenars d’estudis, proporcionant l’evidència que l’agricultura ecològica pot produir prou, protegir i millorar el medi ambient, oferir més seguretat als treballadors del camp, i a més ser rendible.

L’estudi titulat L’agricultura ecològica al segle XXI” ha estat desenvolupat pels cientí­fics David Crowder (professor d’entomologia) i John Reganold (professor de ciències del sòl i l’agroecologia). Es tracta del primer estudi en el qual s’ha analitzat la documentació cientí­fica sobre les comparatives entre l’agricultura ecològica i l’agricultura convencional dels últims 40 anys utilitzant quatre criteris fonamentals, productivitat, economia, medi ambient i benestar de la població.

Segons expliquen els experts, centenars d’estudis cientí­fics avalen que l’agricultura ecològica ha d’exercir un paper important en l’alimentació mundial, comenten que fa tres dècades amb prou feines existien estudis sobre la comparativa abans citada, però durant els últims 15 anys el nombre d’estudis s’ha disparat, la qual cosa prova que és un tema d’interès per a la comunitat cientí­fica.

Malgrat el ràpid creixement que experimenta l’agricultura ecològica, el cert és que actualment només representa l’1% de l’agricultura a nivell mundial, és per això que els investigadors consideren que existeix prou espai perquè l’agricultura ecològica s’expandeixi oferint beneficis ambientals, econòmics i saludables.

Els crí­tics han sostingut durant molt temps que l’agricultura ecològica és ineficient a causa que necessita més terra per poder produir la mateixa quantitat d’aliment, però en la investigació es descriuen casos en què el rendiment dels cultius ecològics pot ser més elevat que el dels cultius convencionals.

Els investigadors expliquen que en condicions de sequera extrema, una cosa que s’espera que augmenti com a conseqüència del canvi climàtic, les granges que es dediquen al cultiu ecològic tenen la capacitat de tenir un alt rendiment gràcies a la capacitat més gran de retenció d’aigua dels sòls ecològics. Apunten a més a més que en condicions de menor rendiment, l’agricultura ecològica és més rendible, ja que els consumidors estan disposats a pagar més pels aliments. Uns preus més elevats dels aliments ecològics estan justificats com una manera de compensar els agricultors per la prestació de serveis que realitzen al medi ambient. En aquest cas podem pensar que els experts patinen, pot ser que sigui rendible per als agricultors, però del que es parla és de poder produir prou menjar per alimentar la població, tenir menys producció i incrementar el preu dels aliments no és en cap cas una solució per garantir la seguretat alimentària.

Sobre el preu dels aliments ecològics, asseguren que si l’agricultura ecològica s’expandí­s, l’oferta s’incrementaria i donaria lloc a una baixada de preus. Lamentablement en aquest estudi no s’han desenvolupat possibles escenaris futurs sobre aquesta possibilitat, cal tenir en compte que davant de la prioritat de produir més aliments per garantir la seguretat alimentària mundial en les pròximes dècades, una reducció de la productivitat jugaria en contra de l’expansió d’aquest tipus d’agricultura. També cal destacar que el canvi climàtic està canviant els escenaris productius i no importa si es parla d’agricultura convencional o ecològica.

Els experts comenten que en la revisió realitzada, molts estudis mostren els beneficis ambientals de la producció ecològica, s’emmagatzema més carboni al sòl, la qualitat del sòl és més gran i es redueix l’erosió, es generen menys emissions de gasos d’efecte hivernacle, energèticament és més eficient a causa que no es basa en els pesticides o fertilitzants quí­mics, s’associa a una biodiversitat més gran de plantes, animals, insectes, microbis i diversitat genètica, etc. Un dels experts que ha elaborat aquesta investigació comenta que per garantir l’alimentació del món un no s’ha de centrar només a la producció d’aliments, també és necessari analitzar els residus alimentaris i realitzar una correcta distribució alimentària.

Evidentment, al marge que la producció sigui ecològica, tradicional o transgènica, és necessari controlar el desaprofitament alimentari, recordem que un estudi apuntava que fins i tot un 40% de la producció alimentària dels Estats Units es malgastava, en parlàvem aquí­.

Segons llegim aquí­, David Crowder i John Reganold comenten que la solució per garantir l’alimentació del planeta és un equilibri de sistemes, combinar els sistemes agrí­coles innovadors orgànics amb d’altres, aquesta és una solució que té més sentit. Els experts consideren que és necessari que s’eliminin les barreres que dificulten l’expansió de l’agricultura ecològica, com per exemple els costos de la certificació, proporcionar una infraestructura adequada per a l’emmagatzemament i transport d’aliments, millorar l’accés a la mà d’obra i als mercats, posar en marxa eines legals i financeres per fomentar l’adopció de pràctiques agrí­coles innovadores i sostenibles, etc.

Podeu conèixer més detalls de la investigació a través d’aquest article publicat a la revista cientí­fica Nature Plants.

Font: Generalitat de Catalunya – Producció Agrària Ecològica (PAE)