Ja sabem que, a Espanya, el mercat interior de productes ecològics no s’ha desenvolupat d’acord amb el potencial productiu que tenim. Sent el 5è país del món i el 1r de la UE en superfície ecològica, la nostra despesa interna en producte ecològic suposa només un 1% de la despesa alimentària total (21 euros per habitant i any). No obstant això, el consum intern no ha deixat de créixer tot i la crisi.

En l’últim estudi del MAGRAMA sobre “La caracterització de comercialització i distribució de productes ecològics a través dels canals de venda especialitzats”, es destaca que a més del consumidor “tradicional” de producte ecològic, lligat a una filosofia de vida saludable i respectuosa amb el medi ambient, ha aparegut un altre grup de consumidors que s’acosten a aquest mercat per raons de salut, benestar i seguretat alimentària.

La distribució minorista especialitzada, és a dir, les petites, grans i mitjanes botigues ecològiques, herbolaris, botigues gourmet, temàtiques (com fleques, fruiteries …), farmàcies i parafarmàcies, fins als negocis de “menjar per emportar” i els grups de consum, són, des de fa anys, els canals més importants en la distribució de productes ecològics a Espanya.

Segons aquest estudi, realitzat entre 2011 i 2014, el canal especialista continua sent el principal vehicle de venda del producte ecològic, però el canal de venda directa (o sigui granges, associacions de productors, comerç electrònic, autoconsum) ha tingut un augment significatiu. I és que, segons les conclusions del MAGRAMA, el consumidor “tradicional” de producte ecològic mostra una “tendència cada vegada més gran a l’organització dels seus propis sistemes d’abastament a través de xarxes locals de productors”.

Segons l’opinió de Jerónimo Calvo, gerent i soci fundador de El Vergel (conegut com el primer restaurant 100% vegetarià d’Espanya amb certificació ecològica oficial), “el consumidor tria el canal més convenient segons la seva situació. Les botigues especialitzades són les escollides, principalment, per adquirir la compra, per la comoditat de trobar-hi, pràcticament tot el que necessiten. La compra directa al productor ha existit sempre, fins i tot en el sector convencional, però bàsicament per a fruita i verdura, ja que la compra de la resta de productes és més difícil de gestionar”.

El que deixa clar l’estudi, és que el creixement de les vendes directes i la millor organització dels canals curts i semicurts de venda a través de xarxes locals, juntament amb el desenvolupament del comerç electrònic, els nous formats de botigues gurmet i ecològiques, així com la proliferació de supermercats bio i la major exposició de producte ecològic en les grans superfícies convencionals, són signes positius que el sector ecològic està en continu i creixent canvi.

A això s’hi suma la major preocupació del consumidor per la salut familiar, el seu millor coneixement de la presència de productes químics de síntesi en els aliments i les seves greus conseqüències per a la salut, a més de la major conscienciació mediambiental i el creixent interès i confiança dels consumidors en el producte local i autòcton. Referent a això ens comenta Arturo Santiago, gerent de Bio Space, supermercat ecològic amb un nombre més gran de referències a Barcelona (més de 9000) i líder en productes frescos, que “sempre han existit els consumidors conscienciats, els que consumeixen per salut i els que ho fan per les seves qualitats organolèptiques però la intensificació dels problemes de salut, les intoleràncies etc… ha fet que més gent es faci conscient del valor del producte bio”.

L’estudi mostra que el panorama no ha variat gaire respecte a anys anteriors pel que fa al repartiment de vendes de producte ecològic, de manera que, el del comerç especialitzat és significativament més gran (42-52% del total) respecte a supermercats, grans superfícies o botigues convencionals (amb un 32-42%) i el de venda directa (15-20%). El percentatge de venda en fires, mercats i altres esdeveniments és d’un 2-8%.

Respecte al futur es destaca que “el desenvolupament del mercat interior de productes ecològics a Espanya passa per una transformació de les polítiques de preus i marges i, al seu torn, de la incorporació de millores estructurals logístiques i de gestió”. L’estudi assenyala que “el preu del producte ecològic està entre un 25% i un 50% per sobre de producte convencional” i que la raó és conseqüència “de l’estructura de costos generada al llarg de la cadena de producció ecològica (perquè el marge del minorista ecològic és el mateix que el minorista de qualsevol altre sector).”

Per Arturo de Bio Space,

“això és així, però no s’ha d’oblidar que els valors nutricionals del producte bio i l’estalvi tant en medicines com en les repercussions mediambientals, són fets avalats i constatats, que no es tenen en compte en fer aquests càlculs”.

Ens comenta Jesús Sánchez, gerent dels supermercats Supersano,

“estem convençuts que amb el temps ens anirem acostant als nivells de consum d’altres països europeus.” Aquesta empresa familiar d’Alacant (que el 2015 va obrir 5 supermercats bio), aposta per aquest format perquè “el consumidor pot cobrir totes les necessitats de la seva llar igual que en un supermercat convencional (…). Aquest aspecte i que el preu pugui abaratir-se és cap a on s’hauria de dirigir el comerç minorista ecològic”.

En l’estudi del MAGRAMA se suggereixen uns “eixos de millora” del canal  especialitzat que passen, entre altres coses, per una adequació dels assortits de producte, el redimensionament i concentració dels establiments, la professionalització dels seus empleats o el desenvolupament de plataformes virtuals de compravenda i logística. També esmenta el desenvolupament de les estratègies de màrqueting preservant els valors propis del sector i del producte i la incorporació al circuit comercial de “food-service”.

Segons Jerónimo, gerent de El Vergel, “el comerç minorista s’haurà de professionalitzar més per donar informació precisa als seus clients i poder competir quan les grans superfícies facin un pas endavant i apostin més obertament per l’alimentació ecològica”.

El suport de les Administracions, en la línia d’altres països del nostre entorn, serà també un pas indispensable.

Autora: Marta Gandarillas, periodista. Bio Eco Actual.