FiBL distribution EU world

El 2014, el mercat de productes ecològics Europeu va créixer aproximadament un 7,6 per cent a un valor de més de 26.000 milions d’euros. Els consumidors a la Unió Europea van gastar 23,9 mil milions d’euros en menjar ecològic. Això es demostra per les últimes dades proporcionades pel Research Institute of Organic Agriculture, (FiBL), i per Agricultural Market Information Company (AMI) en associació amb la IFOAM UE. Les dades van ser presentades a BioFach.

Imatge: Europa i Món. Distribució de les vendes al detall al 2014

Amb una quota del 30% de les vendes al detall Alemanya és el major mercat de productes orgànics a Europa, seguida de França (18%), el Regne Unit (9%) i Itàlia (8%). Des d’un punt de vista global els 28 estats de la Unió Europea representen el segon mercat de productes orgànics a tot el món amb el 38% de les vendes mundials al detall. Els EUA però, el líder en vendes orgàniques, representa el 43%, la Xina ja és al tercer lloc.

Les vendes al detall el 2014 van ascendir a 23,9 mil milions d’euros a la Unió Europea i 26.2 mil milions a Europa. Els quatre majors mercats van ser Alemanya (7,9 mil milions d’euros), França (4,8 mil milions d’euros), el Regne Unit (2,3 mil milions d’euros) i Itàlia (2,1 mil milions d’euros). Les primeres dades de mercat disponibles per a l’any 2015 mostren que el creixement continua en aquests grans mercats. En un context global, els EUA és el mercat més gran (27,1 bilions d’euros amb un consum per càpita de 85 euros el 2014), seguit d’Alemanya.

Els països amb major consum orgànic per càpita el 2014 han estat Suïssa; en 221 euros el 2014, seguit per Luxemburg, Dinamarca, Suècia, Liechtenstein, Àustria i Alemanya. La quota orgànica del mercat total d’aliments és més gran a Dinamarca (7,6%), Suïssa (7,1%) i Àustria (6,5% de 2011).

Graph FiBL: Retail sales by channel in selected European countries

Imatge: Gràfic FIBL: Les vendes al detall per canal en determinats països europeus 2014 basats en el valor de vendes (milions d’euros)

Rússia i Espanya son els que converteixen més terres a la producció orgànica

Al mateix temps que els mercats, la superfície de terres de cultiu orgànic també va seguir creixent: en gairebé 0,3 milions d’hectàrees. La terra conreada orgànicament constitueix 11,6 milions d’hectàrees a Europa i 10,3 milions d’hectàrees a la Unió Europea, que és del 2,4% i el 5,7% de la superfície agrícola total, respectivament. Els països europeus amb més terres orgàniques són Espanya (1,7 milions d’hectàrees), Itàlia (1,4 milions d’hectàrees), França (1,1 milions d’hectàrees) i Alemanya (1,0 milions d’hectàrees). La proporció de terra agrícola orgànica és més d’un 10% en vuit països europeus, amb Liechtenstein (30,9%), Àustria (19,4%) i Suècia (16,4%) que tenen les quotes orgàniques més altes.

Europe: 10 countries with the highest growth of organic land in 2014, Graphic by FiBL

Imatge: Europa: els 10 països amb el creixement més alt de terra orgànica el 2014, Gràfic per FIBL

Base de dades en línia i altres recursos

Més informació sobre els últims desenvolupaments a Europa mitjançant l’exploració de noves infografies interactives d’IFOAM UE sobre les dades de producció i de mercat a Europa disponible a www.ifoam-eu.org/en/organic-europe.

Organicdatanetwork.net/odn-statistics/odn-statistics-data: Website of the OrganicDataNetwork project with European organic farming statistics 

Organic-world.net/statistics/statistics-data-tables: FiBL statistics on organic agriculture worldwide

Més informació sobre l’agricultura ecològica a Europa es pot trobar en l’anuari “The World of Organic Agriculture 2016”, que està disponible per a baixar-lo a www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016.html

Recull de dades

La recol·lecció de dades sobre agricultura ecològica a Europa l’han dut a terme FIBL i AMI. Les activitats FiBL es van dur a terme en el marc de l’enquesta mundial sobre l’agricultura ecològica recolzada per Swiss State Secretatiat of Economic Affairs, the International Trade Centre and NürnbergMesse. La recopilació de dades europea ha tingut el suport de la Comissió Europea.

Fibl.org: Website of the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
Ami-informiert.de: Website of the Agricultural Market Information Company AMI
Ifoam-eu.org: Website of IFOAM-EU
Biofach.de: Website of BIOFACH

Font: Organic-Market.Info
Autora: Karin Heinze
Traducció: Bio Eco Actual