Al llarg de la seva història, el sector agroalimentari ecològic espanyol ha estat eminentment agrícola, amb produccions molt destacades en oli, vi, fruites i verdures, hortalisses i fruits secs; i orientat a l’exportació tenint en compte l’escàs desenvolupament d’un mercat interior, caracteritzat per una demanda llastada pel baix desenvolupament de la indústria elaboradora, la disponibilitat de producte, el seu preu i el desconeixement per part del consumidor.

Tant la superfície dedicada a la producció com el seu volum han crescut any rere any, especialment en l’últim decenni.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades MAGRAMA: Estadístiques d’agricultura ecològica. Fes clic per ampliar.

Les dades més recents publicades pel MAGRAMA aquest any apunten a una estabilització o lleuger creixement de la superfície, la producció i la transformació, és a dir, de la capacitat del sector per proveir el mercat de producte ecològic.

Aquest fet contrasta amb la tendència observada, pendent de confirmació oficial, d’un significatiu augment de les exportacions i del mercat interior; així com un augment de les importacions a causa de la demanda de certs productes elaborats -dels que som deficitaris- i de la creixent incorporació de fabricants i distribuïdors convencionals.

La comercialització del producte ecològic arrossega assumptes pendents que cal emprendre per a consolidar el seu creixement com són la manca d’organització i vertebració, la millora de les estratègies de màrqueting i gestió comercial i la millora de la comunicació e imatge del sector davant consumidors, administracions, organitzacions i altres sectors de l’agroalimentació.

Aquest conjunt de circumstàncies, pot generar desequilibris entre l’oferta i la demanda que podrien afectar la consolidació i el futur a mig termini d’un sector ecològic nacional que, després de molts esforços durant diversos anys, ha arribat a ser un dels principals a nivell europeu.

Tasques pendents que s’han anat deixant de banda per la necessitat de créixer són: organització sectorial, adequació d’oferta a demanda, desenvolupament equilibrat del teixit industrial i les xarxes logístiques, diversificació dels canals de venda i millora de la seva gestió comercial i de màrqueting , enfortiment i millora de la comunicació e imatge del sector.

L’evolució del mercat ja no permet més demores. El sector s’ha esforçat per créixer i ho ha fet, ara s’ha d’esforçar per madurar. Els vents són favorables i hi ha molt a guanyar si es fa ràpid i bé.

Autor: Pedro López Salcedo. www.provotec.es consultoria avançada per al sector agroalimentari. Publicat al Bio Eco Actual Maig 2016