people4soil social

SEAE 14/07/2016
És temps de salvar els sòls d’Europa: la Iniciativa Ciutadana People4Soil es posarà en marxa al setembre.

Més de 300 organitzacions demanen a la UE un marc jurídic comú per contrarestar l’ocupació del sòl, la degradació del sòl i la contaminació. SEAE presenta la campanya People4Soil a la Jornada de gestió de sòls d’Henares (Madrid) organitzada per la RRNN en col·laboració amb SEAE.

La Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) anomenada “People4Soil” ha estat registrada abans d’ahir a la Comissió Europea. A partir de setembre la petició d’un any de durada demanarà a les institucions europees adoptar un marc jurídic específic de protecció del sòl, mitjançant la recollida d’un milió de signatures en tots els estats membres. El sòl ha de ser reconeguda com un patrimoni compartit fonamental per a les nostres vides, i la seva preservació s’ha d’assumir com un compromís primari de les institucions europees: es tracta de la sol·licitud presentada per més de 300 organitzacions que donen suport a la iniciativa People4Soil.

En signar la ICE, els ciutadans van a reclamar la preservació del sòl com un dels recursos més estratègics d’Europa, ja que proporciona la seguretat alimentària, la biodiversitat salvaguardes, mitiga el canvi climàtic i és la base per a les estratègies de gestió de risc i adaptació natural. Per aquesta raó, hi ha la necessitat de desenvolupar un marc legalment vinculant específic que cobreix les principals amenaces per al sòl, com l’erosió, el segellat, la pèrdua de matèria orgànica i la contaminació, així com per integrar-lo en els objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU i els compromisos de mitigació del canvi climàtic en les polítiques de la UE.

La xarxa People4Soil inclou una àmplia diversitat d’organitzacions procedents de tot Europa: societats científiques, Organitzacions de la Societat Civil, ONG ambientals, associacions d’agricultors i sindicats, federacions d’agricultura ecològica. La Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica (SEAE) és la coordinadora estatal a Espanya de la campanya “People4Soil” i avui mateix s’està presentant una ponència sobre aquesta iniciativa, dins de la Jornada Tècnica sobre gestió de sòls a San Fernando de Henares (Madrid) , organitzada per la Xarxa Rural Nacional (RRN) del MAGRAMA en col·laboració amb SEAE i altres entitats.

“Durant molts anys la UE ha estat el far mundial en les polítiques ambientals, pel que fa a la contaminació de l’aire i l’aigua, la conservació de la natura, la reducció de residus i la prevenció d’accidents industrials. En l’actualitat, 500 milions de ciutadans viuen en un ambient més saludable gràcies a les polítiques europees. Nosaltres, els ciutadans europeus, demanem a les nostres institucions representatives omplir la bretxa principal en les polítiques mediambientals de la UE mitjançant la preservació dels sòls de la degradació, la contaminació i el segellat. Europa no és només una bandera, sinó un projecte en el qual creiem: volem ser ciutadans d’una UE sostenible i signarem per a la preservació de la terra i el sòl, el nostre patrimoni natural comú”.

Visita www.people4soil.eu per a més informació