ttip proteccion animal

ANDA 21/09/2016
El Govern dóna suport al TTIP, que resultaria també nefast per a la protecció animal.

La Unió Europea continua debatent la conveniència de signar els tractats comercials amb els Estats Units, l’anomenat Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP), i amb el Canadà, el CETA, l’objectiu últim consisteix a eliminar tota barrera per crear un gran mercat en el que les grans empreses es moguin amb comoditat.

Entre les seves condicions s’inclou la liberalització del comerç agrícola que pel que fa als productes carnis i derivats d’animals pot suposar una important minva en els nivells de protecció animal assolits a la UE. En l’actualitat, i després de molts anys de treball, s’ha aconseguit que els ramaders europeus hagin de complir amb alts estàndards de benestar animal, però amb la signatura d’aquests tractats podrien trobar-se en una situació de competència deslleial ja que els productors nord-americans no han de respectar tantes exigències i podrien oferir el seu gènere a un preu molt més barat.

Per aquest motiu, l’Associació Nacional de Drets dels Animals (ANDA) ha remès un escrit a la Secretaria d’Estat de Comerç sol·licitant que es tinguin en compte aquestes particularitats per no menyscabar els nivells de protecció animal assolits a Europa ni posar en risc el sistema de producció europeu.

En la missiva, ANDA demana que des del seu lloc en la comissió negociadora la Secretaria realitzi tots els esforços possibles per reconduir les converses transatlàntiques en què la ramaderia i, especialment, el benestar animal com a part integrant del nostre concepte europeu d’aquest sector econòmic , han estat menyspreats.

Per ANDA resulta d’especial importància que, sense posar en dubte la necessitat d’estrènyer llaços comercials, els dirigents de la UE s’assegurin que els valors, estil de vida i sentiments europeus no es vegin amenaçats com a conseqüència d’un mercat global insostenible.

Font: ANDA – Asociación Nacional para la Defensa de los Animales