Ecologistes en Acció 17/10/2016
Per què no apareixen residus de glifosat en els aliments espanyols?

El glifosat no apareix en els residus d’aliments espanyols perquè no es busca. El recent estudi Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores ha trobat en els aliments espanyols 33 plaguicides que poden alterar el sistema hormonal, però ni rastre de l’herbicida més utilitzat a Espanya, el glifosat.

La raó que no apareguin residus de glifosat en els aliments és que l’herbicida no es troba entre els centenars de substàncies que analitza l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), dins del Programa de Control de Residus de Plaguicides.

L’Administració espanyola tampoc realitza un seguiment de la contaminació per glifosat en la població espanyola ni en els ecosistemes, tot i que és l’herbicida més utilitzat a Espanya i principi actiu del 90% de les 125 marques d’herbicides comercialitzades (amb el Roundup de Monsanto com a líder de mercat).

Segons els últims estudis realitzats a Europa:

1. A Portugal, una anàlisi encarregat per la Plataforma transgènics Fora, en 2016, va trobar glifosat en l’orina el 100% dels voluntaris. La Plataforma denúncia que, com a Espanya, el glifosat ha estat exclòs de les anàlisis que busquen la presència de residus de plaguicides en els aliments.

2. Un altre anàlisi encarregat per BUND el 2013 va trobar residus del tòxic en l’orina dels habitants dels 18 països europeus estudiats.

3. L’Institut Mediambiental de Munic (Umweltinstitut München) va trobar glifosat a les principals marques de cervesa del país, en concentracions 300 vegades superiors al límit permès de glifosat en l’aigua de consum humà (0,1 micrograms per litre).

El glifosat és un contaminant hormonal o disruptor endocrí que altera les vies hormonals dels estrògens i els andrògens i causa el desenvolupament de cèl·lules canceroses en el teixit mamari humà. Pesticide Action Network (PAN) acaba de presentar aquest monogràfic que reuneix tots els estudis que mostren els efectes adversos del glifosat:

Monogràfic d’estudis sobre els efectes del glifosat, PA Europe. Octubre de 2016

A més de ser disruptor endocrí, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (IARC) ho va classificar en 2015 com a probable cancerigen per als éssers humans.

Gràcies a aquestes investigacions, la Comissió Europea haurà de reconsiderar l’autorització de l’ús de glifosat a la fi de 2017, en lloc de renovar el seu permís d’ús 15 anys més.

Tot i que els estudis indiquen una elevada presència del tòxic en els ambients i població europea, no tenen la suficient representativitat, en haver-se realitzat sobre un nombre de mostres petit. És important que es duguin a terme estudis amplis de la presència de glifosat en aliments, aigua de consum i la pròpia població espanyola.

Font: Ecologistes en Acció – Blog Libres de Contaminantes Hormonales