Coordinadora Estatal de Comerç Just 17/10/2016
Setmana de Lluita contra la Pobresa, del 16 al 22 d’octubre.

El Comerç Just combat la pobresa i contribueix a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles. Aquesta és la idea principal que l’Organització Mundial del Comerç Just (WFTO) vol destacar en la Setmana de Lluita contra la Pobresa que se celebra entre el 16 i el 22 d’octubre.

Així, l’Organització Mundial del Comerç Just (WFTO) considera que crear oportunitats per a les organitzacions productores, i en particular a les organitzacions petites i més desfavorides -el primer dels principis del Comerç Just- contribueix de manera decidida a evitar la pobresa.

En aquesta setmana, les organitzacions de Comerç Just destaquem com els principis del Comerç Just afavoreixen la consecució de diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles signats per Nacions Unides el 2015.

Per ampliar la informació, consulta aquest informe realitzat per Fairtrade International.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible

Les i els agricultors amb petites explotacions, de menys de 2 hectàrees, proporcionen el 70% dels aliments que consumeix la població mundial. No obstant això han de fer front a grans reptes com les conseqüències del canvi climàtic o la volatilitat dels preus. Per poder alimentar tota la població, és fonamental que aquests agricultors rebin un ingrés estable per invertir en les seves finques i empreses, per garantir la seguretat alimentària a llarg termini de les seves famílies i comunitats i per mantenir a les persones que treballen en l’agricultura. El Comerç Just garanteix tot això.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a dones i nenes

Les dones treballadores poden arribar a representar fins al 70% de la mà d’obra en els països més pobres, sobretot en les explotacions agrícoles, de manera que la FAO ha encertat en reconèixer que superar les desigualtats de gènere pot reduir el nombre de persones que passen fam al món en 150 milions. El Comerç Just centra tots els esforços a capacitar les dones perquè participin en igualtat de condicions en l’agricultura, l’artesania i també com a treballadores, obtenint un salari just i generant els recursos que els permetin diversificar els seus ingressos i oportunitats.

Objectiu de Desenvolupament 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació productiva i el treball decent per a tots

El creixement econòmic inclusiu i sostingut només es pot aconseguir si tots els treballadors-es veuen complert el seu dret a una feina garantit i segur, perceben un salari mínim vital que els permeti sobreviure i prosperar, i en el qual es lluiti contra el treball infantil i el treball forçat. El comerç just garanteix el pagament de salaris justos i condicions de treball dignes i segures, entre d’altres aspectes fonamentals del que l’OIT considera un treball decent. A més, el Comerç Just ha demostrat al llarg de tots aquests anys que contribueix a millorar tant les condicions laborals com els mitjans de vida dels treballadors i treballadores.

Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

El consum i la producció sostenibles al·ludeixen tant a la sostenibilitat mediambiental com a l’econòmica i social. El Comerç Just és una aposta política que facilita a les i els consumidors triar, a través de l’acte habitual de la compra, una opció de comerç que garanteixi la sostenibilitat de les nostres pràctiques comercials.

Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

A tot arreu del món estem patint les conseqüències d’un clima canviant, amb patrons meteorològics imprevisibles. La solució passa per un esforç global que inclogui a les i els petits agricultors perquè puguin minimitzar l’impacte de les seves pràctiques agrícoles en els esforços per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, tal com venim treballant des del Comerç Just.

Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

Des dels seus inicis, el Comerç Just s’ha centrat en la construcció de la democràcia des de baix. No només es dóna poder a les i els agricultors i artesans perquè demanin comptes als seus organitzacions, sinó a les i les treballadors, perquè facin el mateix amb els seus empresaris i a les i els consumidors amb les seves marques. Segons les xarxes de Comerç Just es van fent més forts, es promouen tots els mecanismes per avançar cap a una justícia universal per a tots.

Objectiu 17: Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’aliança mundial per al desenvolupament sostenible

El 86% del valor de la cadena de subministrament es reparteix actualment entre les marques i els operadors. Si volem realment avançar cap al compliment dels objectius mundials, necessitem unes polítiques que aconsegueixin un comerç just per a tothom. El Comerç Just treballa amb múltiples socis: organitzacions de productors, empreses, sindicats i societat civil, per incidir al fet que els governs formulin polítiques públiques d’acord amb les ambicioses prioritats formulades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Movilitzacions a Espanya

Amb motiu de la Setmana de Lluita contra la Pobresa es desenvoluparan mobilitzacions en multitud de localitats de tot Espanya. Pots trobar informació i l’agenda de manifestacions i altres actes reivindicatius a les següents pàgines web:

Coordinadora de ONGD d’Espanya

Pobresa zero

Campanya contra els acords de lliure comerç TTIP i CETA