VSF Justicia Alimentaria Global 16/12/2016
La compra pública alimentària de l’estat: una oportunitat per als mercats locals.

La Comissió d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha aprovat una Proposició no de Llei (PNL) sobre compra pública d’aliments amb criteris socials i mediambientals. La proposta s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups polítics i ha comptat amb l’abstenció del Partit Popular.

En els últims anys, a través de la campanya Curt Circuit, la compra pública alimentària ha estat un dels cavalls de batalla de VSF Justícia Alimentària i altres organitzacions que van impulsar aquesta campanya, com COAG i CEAPA, per la qual cosa es valora molt positivament que l’Estat opti per un altre model de compra pública d’aliments basat en criteris socials i ambientals. Cal tenir en compte que l’Administració pública és el principal consumidor d’aliments de l’Estat, ja que destina entre 2.000 i 3.000 milions d’euros a les compres alimentàries. Els principals receptors d’aquestes compres són els centres d’educació bàsica (57%) i els de salut pública (25%), i en menor mesura, els centres d’educació superior, centres penitenciaris i altres llocs públics.

Avantatges ambientals, socials i econòmiques

La compra pública és el pressupost destinat a aprovisionar a les administracions públiques per tal que siguin operatives i funcionals per a prestar els serveis públics, però la responsabilitat pública implica que en la compra i la contractació de productes, serveis i obres no només es tingui en compte aquesta prestació a un baix cost, sinó que han de sospesar altres criteris com les conseqüències econòmiques, socials i ambientals de cadascuna de les operacions que es duen a terme.

En aquest sentit, la compra pública alimentària basada en criteris ecològics i de proximitat permetria beneficis per a l’economia local amb generació d’ocupació de forma directa i indirecta, la dinamització del territori i la revalorització del món rural, un increment de la qualitat nutritiva dels aliments, reducció dels efectes de contaminació (menys aliments d’exportació i menys envasos, etc.) i la recuperació de la cultura gastronòmica en els centres públics. A més, en el cas de les escoles, suposaria recuperar el valor pedagògic afegit de conèixer el territori i els aliments que s’hi produeixen.

«La compra pública pot esdevenir un revulsiu per als mercats locals i els petits productors», afirma el director de VSF Justícia Alimentària Global, Javier Guzmán. I afegeix: «haurem d’estar molt alerta perquè aquesta iniciativa sigui realment efectiva i tingui en compte qui produeix els aliments, com es produeixen i el tipus de comercialització que es porta a terme».

Algunes comunitats autònomes al capdavant

Els primers fruits de la campanya Curt Circuit es van recollir en diferents comunitats autònomes com Euskadi, Navarra, Catalunya o Andalusia. No obstant això, el fet que es tracti d’una proposta aprovada al Congrés dels Diputats és rellevant per la influència que té la legislació de l’Estat en matèria de contractació pública.

No és la primera vegada que es debat una PNL sobre aquesta matèria al Congrés dels Diputats. Al març de 2014 es va debatre una proposta similar en seu parlamentària, però va ser rebutjada pels vots en contra del Partit Popular.