Observatorio OMG 11/01/2017
Estudi: dosis petites de Roundup a llarg termini relacionades amb danys en el fetge en rates.

Un nou estudi mostra que nivells molt baixos d’exposició a l’herbicida Roundup durant períodes llargs de temps poden provocar danys al fetge en rates.

El Roundup és l’herbicida basat en glifosat més conegut i utilitzat en el món. Propietat de Monsanto, bona part dels cultius transgènics a nivell mundial estan associats a la seva utilització (ja que són plantes preparades per suportar aquest herbicida). No obstant això, no només s’utilitza en cultius transgènics, sinó que la seva aplicació està molt estesa en agricultura convencional, manteniment de zones verdes i vies públiques, etc.

Per a la seva promoció es va insistir molt en la idea qués un herbicida relativament poc nociu.

No obstant això, aquesta imatge va quedar molt deteriorada a ulls del públic general quan, al març de 2015, la IARC (Agència de l’Organització Mundial de la Salut per a la Investigació del Càncer) classificava el glifosat com una de les substàncies probablement carcinogèniques per als éssers humans. Es va deslligar llavors una polèmica que encara no s’ha resolttot i que en els propers mesos veurem avenços al respecte.

Aquesta setmana s’ha publicatun nou estudi que relaciona l’exposició a dosis molt baixes de l’herbicida Roundup – dosis similars a aquelles a les que la població podria veure exposada en la seva vida quotidiana, i molt inferiors a les permeses per llei – durant períodes llargs de temps amb l’esteatosi hepàtica no alcohòlica, una alteració del fetge bastant freqüent. Aquesta alteració és reversible, tot i que pot desembocar en altres problemes més greus. L’estudi analitza el proteoma i metaboloma del fetge de rates femella, i suposa un seguiment a estudis anteriors que havien observat danys en aquest òrgan a un nivell més macroscòpic, així com en anàlisi transcriptòmics.

A continuació reproduïm el comunicat de premsa de HEAL sobre aquest estudi.

HEAL, Génon K. Jensen, Dilluns, 9 Gener, 2017 

Brussel·les, 9 de gener de 2017 – Un estudi publicat avui mostra que nivells molt baixos d’exposició a l’herbicida Roundup durant períodes llargs de temps poden provocar danys al fetge en rates. És probable que aquest descobriment atregui encara més l’atenció del públic al controvertit principi actiu del Roundup, el glifosat.

Aquest article revisat per persones expertes ha estat publicat a Scientific Reports i es titula “La multiómica revela signes d’esteatosi hepàtica no alcohòlica en rates després de l’exposició crònica a dosis molt baixes de l’herbicida Roundup”. Scientific Reports és una revista en línia d’accés obert pertanyent al mateix grup editorial que la revista Nature1. Aquest estudi és el primer a mostrar una relació causal entre el consum de Roundup en dosis “del món real” i una malaltia greu.

S’han utilitzat tècniques punteres d’anàlisi molecular per revelar que el Roundup produeix danys al fetge en dosis permeses per les autoritats. Es va administrar a rates femella una dosi extremadament baixa2 de l’herbicida Roundup durant un període de dos anys, i es va observar que aquestes rates patien esteatosi hepàtica no alcohòlica. La dosi seleccionada és inferior a la dosi a la qual les persones estan exposades en el dia a dia, i 75.000 vegades menor que la dosi permesa per les autoritats europeas.2

El Dr Michael Antoniou, membre del Departament d’Expressió i Teràpia Gènica del King ‘s College London, i un dels autors de l’article, afirma: “Les troballes del nostre estudi resulten molt preocupants, en demostrar per primera vegada una relació causal entre un nivell ambientalment rellevant de consum de Roundup a llarg termini i una malaltia greu – esteatosi hepàtica no alcohòlica. els nostres resultats suggereixen també que les autoritats haurien de reconsiderar l’avaluació de seguretat dels herbicides basats en glifosat.”

La esteatosi hepàtica no alcohòlica és un problema freqüent en humans. Es dóna almenys en una de cada cinc persones en la població general, i en la gran majoria de persones amb diabetis tipus 2, segons el Dr. Antoniou.

La Health and Environment Alliance (HEAL) es troba entre el nombre creixent d’organitzacions de la societat civil, associacions contra el càncer i agrupacions mèdiques que demanen que es posi fi a l’autorització del glifosat.

“El glifosat ja ha estat classificat per la IARC (Agència Internacional d’Investigació del Càncer de l’Organització Mundial de la Salut) com “probablement carcinogènic”. També ha estat descrit com “un potencial alterador hormonal”. Aquest nou estudi afegeix noves evidències sobre la probabilitat que el Roundup i altres herbicides basats en glifosat siguin perjudicials per a la salut humana. “Atès que la població no pot evitar estar exposada a causa de l’enorme augment en la utilització d’aquests herbicides en els últims 30 anys, no seria hora de prohibir de manera preventiva?” afirma Génon K. Jensen, Director Executiu de Health and Environment Alliance (HEAL).

La controvèrsia sobre el glifosat

El 2015 l’Agència Internacional d’Investigació del Càncer (IARC) de l’Organització Mundial de la Salut classificava el glifosat com “probablement carcinogènic per als éssers humans”) 3. El debat públic i científic que va seguir a aquest anunci va fer que la Comissió Europea anunciés que perllongaria la llicència del glifosat altres 18 mesos, en lloc de quinze anys com pretenia fer prèviament, fins que es completés el procés de classificació de la pròpia Unió Europea.

A la fi de 2016 l’Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA) va començar a plantejar-se si el glifosat s’hauria de classificar com carcinogen per als éssers humans sota la classificació harmonitzada europea i la llei d’etiquetatge. El seu Comitè d’Avaluació de Riscos continuarà debatent en la seva pròxima reunió, al març de 2017. S’espera que arribin a una postura definitiva sobre la classificació proposada al juny o setembre d’aquest any”4. La data límit legal per a l’adopció d’una postura per part d’aquest comitè és novembre de 2017; després d’això, encara ha de ser adoptada oficialment per un comitè de la Comissió compost per representants dels Estats Membres. “5

Mentrestant, diversos Estats de la UE ja han pres mesures per reduir la utilització de glifosat. Al juliol de 2016 el Ministeri de Medi Ambient de Malta sol·licitava a la seva autoritat nacional en matèria de pesticides que s’implementés “la direcció política aportada pel ministre cap a la prohibició” 6. La ministra de Medi Ambient francesa ha prohibit a les botigues de jardineria vendre glifosat a particulars tret que un venedor qualificat els assessori. Països Baixos i Dinamarca també han introduït mesures restrictives.

Abans que la Comissió prengués una decisió sobre l’autorització del glifosat més de 250.000 ciutadans i ciutadanes europeus van signar una petició que instava el Comissari de Salut i Seguretat Alimentària, Vytenis Andriukaitis, i als ministres responsables dels diferents Estats membres a “rebutjar la reautorització del glifosat”).7

1.Mesnage R, Renney G, Séralini GE,  Ward M, Antoniou MN. “Multiomics reveal non-alcoholic fatty liver disease in rats following chronic exposure to an ultra-low dose of Roundup herbicide” is published Scientific Reports. http://www.nature.com/articles Scientific Reports es una revista online de acceso abierto perteneciente al mismo grupo editorial que la revista Nature

2.a. b. Los resultados muestran que el consumo a largo plazo de una dosis ultra-baja pero ambientalmente relevante de Roundup con un nivel de ingesta diaria de glifosato de sólo 4 nanogramos por kilogramo de masa corporal al día, dosis 75.000 veces inferior a los niveles permitidos por la UE y 437.500 veces inferior a los permitidos por EEUU provoca esteatosis hepática no alcohólica.

3.Lancet Oncology, Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate, 20 March 2015, http://www.thelancet.com/journ)

4.Chemical Watch https://chemicalwatch.com/5182

5.ECHA https://echa.europa.eu/-/echa-

6.Times of Malta, http://www.timesofmalta.com/ar

7.Petition, Stop glyphosate, https://act.wemove.eu/campaign)