Ecologistes en Acció 14/01/2017
Quines ocupacions exposen a les dones a un major risc de càncer de mama?

Breast Cancer Fund, organització dedicada a la prevenció del càncer de mama, ha realitzat una revisió exhaustiva d’evidències científiques que relacionen les exposicions a tòxics i radiacions en l’ambient laboral amb el risc que les dones pateixin aquest tipus de càncer.

Quant als tòxics, segons sigui la seva ocupació la dona es pot veure exposada a contaminants hormonals o disruptors endocrins (EDCS), relacionats amb l’aparició de càncer en òrgans dependents de les hormones. En el cas particular del càncer de mama, hi ha estudis que indiquen la relació entre l’exposició a EDCS i l’aparició d’aquesta malaltia, fins i tot si es tracta d’exposició intrauterina. Un estudi desenvolupat durant 50 anys a Califòrnia va mostrar la relació entre l’exposició intrauterina a DDT i el desenvolupament de càncer de mama als 50 anys. Un altre estudi, realitzat aquest cop amb dones de Granada i Almeria, evidencia la relació de l’exposició a contaminants hormonals ambientals amb una major incidència del càncer de mama.

Segons la revisió del Breast Cancer Fund, aquestes són les ocupacions amb un risc de càncer de mama gran que la resta:

– Les tècniques de laboratori, treballadores de fàbrica i altres professions que utilitzen dissolvents químics tenen un risc 3 vegades més gran que la resta de desenvolupar càncer.

– Les infermeres, amb un risc de més del 50% més gran que la resta de la població.

– Les tècniques de radiologia: tenen el doble de risc

– Les professores tenen el doble de risc de patir càncer de mama

– Les bibliotecàries, advocades, periodistes i altres professionals: que tenen un risc quatre vegades més gran.

– Altres professionals, com a treballadores d’empreses d’alimentació i begudes, maquilladores i perruqueres, tenen un risc de desenvolupar càncer de mama cinc vegades més gran a la mitjana i requereixen una investigació encara més gran.

Algunes de les hipòtesis amb què treballa l’estudi són l’exposició a radiació, ftalats i BisfenolA en el cas de les infermeres, l’exposició a BisfenolA de les llaunes de la indústria alimentària, els productes químics habituals de la indústria tèxtil, perruqueries i maquillatges, el òxid d’etilè, present a les indústries de la salut o el benzè, present a la fabricació de plàstic, impremtes, servei domèstic, etc…

L’estudi ha tingut en compte el biaix que inclou el retard de l’edat de maternitat en algunes professions, ja que és en si mateix, un factor de risc per al càncer de mama.

La incidència de càncer de mama en homes és només un 1% respecte a les dones. Tot i així, hi ha estudis que relacionen els casos de càncer de pit en homes amb l’exposició a benzè, contaminant hormonal present en les gasolines.

Segons les seves conclusions, el lloc de treball pot ser un factor molt important que influeix en el risc de desenvolupar un càncer de mama i cal que les autoritats tinguin en compte aquesta evidència científica per protegir adequadament a les treballadores.

Només als EUA estimen que 50.000 treballadors a l’any moren per exposició en el passat a substàncies tòxiques. Les treballadores exposades a dosis regulars de tòxics i radiacions tenen dret a conèixer quines substàncies estan exposades, quins són els impactes potencials en la seva salut i al fet que es prenguin totes les mesures necessàries per evitar l’exposició a EDCS.

Pots descarregar l’estudi de Breast Cancer Fund aquí

Font: Ecologistes en Acció – Blog Libres de Contaminantes Hormonales