No patents on seeds 24/01/2017
Oposició contra les patents de cervesa!

Mesures adoptades per les organitzacions de la societat civil per revocar patents europees sobre ordi i cervesa20 de gener de 2017  Diverses organitzacions de la societat civil han presentat oposicions contra patents europees de propietat conjunta de Carlsberg i Heineken. 

Les patents, EP2384110 i EP2373154, van ser concedides per l’Oficina Europea de Patents (OEP) en 2016. Abasten plantes d’ordi derivades del cultiu convencional, el seu ús en l’elaboració de la cervesa així com la cervesa obtinguda de la mateixa. Els opositors creuen fermament que aquestes patents violen la llei de patents, que prohibeix les patents sobre el cultiu convencional. Ha estat recentment, quan la Comissió de la UE va confirmar que el cultiu convencional, així com les plantes i animals derivats del mateix, no poden ser patentats.

L’OEP es regeix per una directiva de la UE sobre patents. No obstant això, la interpretació de l’OEP d’aquesta Directiva és molt diferent de la interpretació aprovada pel Parlament de la UE i la Comissió de la UE. Segons els documents de la UE, només els processos per a l’enginyeria genètica de plantes i animals poden ser patentats. Alhora, es deixa molt clar que els processos utilitzats en la cria / cultiu convencional basats en mètodes comuns, com l’encreuament o la selecció i l’ús de mutacions aleatòries, no són patentables. Al desembre, l’OEP va decidir suspendre la concessió de noves patents fins que s’aclarissin les qüestions jurídiques subjacents. No obstant això, aquesta mesura és purament provisional i no està clar si les patents sobre el cultiu convencional han estat completament detingudes. En el passat, l’OEP ha intentat repetidament eludir les prohibicions legals per mitjà d’una interpretació enginyosa.

“Ara necessitem seguretat jurídica. Carlsberg i Heineken estan tractant de millorar la seva posició en el mercat en detriment dels consumidors, els agricultors i altres cerveseries”, diu Erling Frederiksen de Friends of the Earth a Dinamarca (NOAH). “Aquestes patents no es basen en invents reals, sinó en l’abús intencional de la llei de patents. Per tant, han de ser revocats.”

L’oposició és presentada per Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, ABL (Alemanya), Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten in der EKD (Alemanya), Arche Noah (Àustria), Bund für Naturschutz, BN (Alemanya), Brot für die Welt), Evangelischer Dienst auf Lande ( Alemanya), Gen-ethisches Netzwerk (Alemanya), IG Nachbau (Alemanya), No Patents on Life (Alemanya), No Patents on Seeds! (Europa), NOAH – Friends of the Earth (Dinamarca), ProSpecieRara (Suïssa), Slow Food (Alemanya), Umweltinstitut München (Alemanya) i Verband Katholisches Landvolk e.V. (Alemanya).

Les patents en qüestió es basen en mutacions aleatòries en el genoma de l’ordi; i els grans de les plantes d’ordi són suposadament més adequats per a la fabricació de cervesa. Hi ha una tercera patent (EP2575433) que cobreix una combinació de les característiques d’aquestes plantes d’ordi creades pel millorament addicional. Els preparatius per a oposar-se a aquesta última patent ja estan en marxa. Cadascuna de les tres patents cobreix les plantes, la collita, el procés d’elaboració de la cervesa, la malta i el most i totes les begudes produïdes per aquest mètode. La legislació europea sobre patents prohibeix patents sobre varietats vegetals i cria / cultiu convencional.

Es preveu que els 38 estats contractants de l’OEP, amb els Estats membres de la UE, es reuniran a la primera meitat de 2017 en una reunió del Consell d’Administració. A continuació, prendran una decisió sobre com les prohibicions actuals en la llei de patents es poden aplicar en el futur. Organitzacions de la societat civil, com les representades per No Patents on Seeds! estan exigint que no es concedeixin noves patents sobre la cria convencional de plantes i animals.

Més informació:

– Patent EP 2373154 B1
– Patent EP 2 384 110 B1

– Carta a Carlsberg

– Declaració de la Comissió Europea

Font: No patents on seeds – no-patents-on-seeds.org
Traducció: Bio Eco Actual