latas bebidas

Ecologistes en Acció 31/01/2017
Una anàlisi de laboratori troba tòxics en totes les llaunes de refrescos.

Un test de laboratori revela que totes les llaunes de refresc analitzades, amb marques com Coca Cola o Pepsi, contenen contaminants hormonals. Una altra raó més per desaconsellar el consum d’aquest tipus de begudes.

El recobriment interior de les llaunes allibera petites quantitats de tòxics que interrompen el funcionament del sistema hormonal, sense que cap etiqueta informe de la seva presència.

Sabem que els refrescos no són una alternativa saludable per apagar la set pel seu elevat contingut en sucre. Però ara un test de laboratori afegeix un altre motiu, menys conegut, per evitar aquest tipus de begudes: el recobriment de les llaunes allibera tòxics al contingut, que se sumen al còctel de substàncies que, diàriament, alteren el funcionament correcte del sistema hormonal.

Resultats del test de laboratori

El Consell de Consum Danès THINK Chemicals, autor de l’estudi, classifica cada producte en tres categories segons el seu contingut en tòxics: l’etiqueta verda vol dir que el producte no comporta perill, la groga implica que té algun tòxic hormonal i la vermella vol dir que desaconsella la seva consum pel seu contingut en contaminants hormonals. Els resultats del present estudi són els següents:

– 8 de les 14 llaunes analitzades obtenen l’etiqueta ROJA: 7 d’elles per contenir Bisfenol-A i l’altra per contenir Bisfenol-F, tots dos disruptors endocrins.
– Les 6 llaunes restants obtenen l’etiqueta GROGA perquè contenen la substància anomenada BADGE (sigles en anglès de l’Èter diglicidílico del bisfenol-A), substància que, per cert, apareix en totes les llaunes analitzades.

Les quantitats trobades de Bisfenol-A, el més conegut d’aquests tòxics, varien entre 1,7 i 3,5 micrograms per llauna. El contingut de Bisfenol-F trobat va ser de 1,6 micrograms per llauna. Aquestes quantitats es troben dins dels límits legals, excessivament elevats segons la Universitat Tècnica de Dinamarca.

El perill de “l’efecte còctel”

Una llauna de refresc, per si sola, no suposa un problema. Però als científics els preocupa l’anomenat “efecte còctel”, és a dir, l’efecte combinat de l’exposició a diversos tòxics que es troben en fonts molt variades (aliments, aigua, productes de la llar, cosmètics, etc …).

Cap experiment pot valorar l’efecte sinèrgic (l’efecte de la barreja és superior a la suma d’efectes de cada tòxic per separat) de l’exposició conjunta a una barreja tan nombrosa i variada de tòxics.

Bisfenol A, bisfenol F i BADGE

Després d’anys de lluita, avui ja es reconeix que el Bisfenol A és un tòxic perillós pels seus efectes sobre el sistema endocrí. Els estudis ho relacionen amb el càncer de mama, amb danys a la reproducció humana i al sistema immune.

El bisfenol-A o BPA va ser creat a mitjan segle passat com a hormona sintètica amb fins farmacèutics però els desastrosos resultats de laboratori van desaconsellar la seva comercialització. Tot i els greus efectes que van detectar llavors, sí que es va comercialitzar com a matèria primera per a productes d’ús diari i en contacte amb aliments, com el policarbonat de biberons o el recobriment de llaunes de conserva.

En l’actualitat està inclòs en la llista de candidats del REACH per ser tòxic per a la reproducció i, al febrer, França sol·licitarà la seva inclusió en la mateixa llista per disruptor endocrí.

Se sap menys sobre el Bisfenol-F i el BADGE, però les últimes investigacions demostren que també poden tenir efectes disruptors del sistema endocrí, com el bisfenol-A.

La presència de disruptors endocrins en llaunes de refrescs ha fet que l’Agència de Seguretat Alimentària de Dinamarca aconselli tant a dones embarassades com a nenes i nens que evitin productes en aquest tipus d’envasos.

Què fer?

La solució contra els contaminants hormonals és política.

Aquest mes de febrer, els estats europeus decidiran si prohibeixen els disruptors endocrins en els plaguicides, el que redundaria en la seva prohibició en altres usos, com els envasos alimentaris. És imprescindible que Espanya mantingui la seva posició en contra d’aquests tòxics.

Aquí pots sumar la teva signatura a les d’altres i altres europeus, en contra dels contaminants hormonals.

Font: Ecologistes en Acció – Blog Libres de Contaminantes Hormonales