Ecologistes en Acció 07/02/2017
El CETA augmentaria l’exposició a substàncies cancerígenes i contaminants hormonals.

La ratificació de l’acord econòmic CETA entre el Canadà i la Unió Europea tindria molts efectes secundaris nocius, entre ells l’augment de l’exposició a substàncies cancerígenes i a contaminants hormonals.

Context de regulació dels disruptors endocrins

Aquest mes de febrer, els estats europeus votaran la proposta de regulació dels plaguicides disruptors endocrins de la Comissió Europea que, d’aprovar-se, permetrà l’augment dels límits legals de residus d’aquest tipus de plaguicides en aliments i medi ambient.

La permissivitat davant els disruptors endocrins (EDC) s’estendria a altres legislacions, com la de cosmètics o materials d’envasos alimentaris. La conclusió seria un augment generalitzat de l’exposició a aquests tòxics relacionats amb càncer en òrgans sensibles a les hormones com mama o pròstata, diabetis, danys en el desenvolupament cognitiu i pèrdua de fertilitat.

L’entrada en vigor de CETA només empitjoraria les coses.

urant els primers anys de discussió de la proposta de regulació dels EDC, la mateixa Comissió Europea va reconèixer un atac agressiu i ben orquestrat de part dels Estats Units, Canadà i altres països, que consideren aquesta regulació com una barrera comercial.

De fet, Canadà des de març de 2015, ha aprofitat cada reunió del Comitè de Barreres Tècniques de l’Organització Mundial de Comerç per enfrontar-se a la forma en què Europa gestiona els contaminants hormonals.

Per aquesta raó, l’actual proposta de la Comissió d’augmentar el límit de residu màxim permès per als pesticides disruptors endocrins (pels que no existeix límit segur), és del gust de Canadà.

Cedir davant les pressions canadencs (i nord-americans) donaria lloc a la contaminació contínua dels subministraments alimentaris europeus amb disruptors endocrins.

L’entrada en vigor del CETA només empitjoraria la situació

Qualsevol aplicació provisional de l’CETA podria suposar un risc immediat per a la salut i la protecció del medi ambient a Europa:

1. Una de les conseqüències del Tractat seria l’increment en l’exposició a substàncies cancerígenes i disruptors endocrins presents en els nostres aliments, joguines o cosmètics. Es pot obtenir més informació en l’informEls nocius efectes secundaris del CETA”de l’Aliança per a la Salut Pública Europea.

2. Els capítols 4 ( “Obstacles Tècnics al Comerç”), 5 ( “mesures sanitàries i fitosanitàries i 21 (« Cooperació en matèria de reglamentació ») ampliarien la influència de Canadà en el procés de reglamentació interna de la UE.

3. El CETA permetria que el Canadà i les empreses amb seu a Canadà (com Monsanto) puguin desafiar la legislació sobre disruptors endocrins o tòxics (com el Reglament REACH).

4. Les empreses canadenques i la pròpia Canadà podran demanar a la UE o a qualsevol estat europeu si una legislació protectora de la salut afecta la seva ingressos.

5. Hi ha una gran probabilitat que el CETA doni prioritat als interessos comercials sobre la salut de les persones i el medi ambient.

Ecologistes en Acció, al costat d’altres 34 organitzacions de la salut i medi ambient europees van enviar la següencarta a Mr. Giovanni La Via, membre del parlament Europeu, explicant totes aquestes raons, per les quals el CETA no ha d’entrar en vigor.

Si no estàs d’acord amb el CETA, truca el teu Europarlamentari@ preferit! Aquí tens informació sobre aquesta i altres coses que pots fer.

Font: Ecologistes en Acció – Blog Libres de Contaminantes Hormonales