Gairebé 250.000 persones són diagnosticades de càncer a Espanya cada any. Es tracta d’una xifra que “dóna vertigen”, segons va expressar Javier Espinosa, cap de servei d’oncologia de l’Hospital General Universitari de Ciudad Real, qui va brindar una conferència sobre noves teràpies a la I Jornada Informativa de la Junta Provincial de l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Ciudad Real.

L’alarmant és que de tots els factors de risc coneguts, com el tabac, alcohol, radiacions, i els fàrmacs, aquest metge va posar l’accent en l’alimentació:

El tabac “s’ha quedat a anys llum” de l’alimentació com a causa del càncer

Espinosa va apuntar als productes químics emprats en l’elaboració dels aliments o les substàncies amb les que es tracten les collites afavoreixen, al llarg del temps , la proliferació de cèl·lules cancerígenes.

A l’Argentina, la situació de risc en què ens posa el model de agroproducción actual és desconeguda per la majoria de la població, i ja es van complir 20 anys des que l’Estat comercialitza les llavors transgèniques de Monsanto i els agroquímics que les acompanyen, com el glifosat, sobre el qual l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja va advertir el 2015 que pot causar càncer, a més d’una investigació de la Universitat Nacional de Rosario (UNR) que va demostrar que aquest causa un mecanisme de toxicitat en el desenvolupament i funcionament del sistema nerviós.

Recordem que a l’Argentina 1 de cada 5 persones que moren és per càncer, però en els ‘pobles fumigats’ (els pobles que pateixen les fumigacions aèries amb agroquímics) moren de càncer 1 de cada 3 persones, i en alguns pobles com Sant Salvador, es moren 1 de cada 2, com indiquen les estadístiques de la Xarxa de Metges de Pobles fumigats.

Segons Espinosa, els governs hauran de seure i assumir que és millor la prevenció (per la gent que està morint, d’una banda, i per la despesa que suposa intentar curar la malaltia) que tractar el càncer. És més, li resulta “increïble” la poca quantitat de mitjans que es destinen a prevenir aquesta malaltia, ja que és la primera causa de mort a Espanya (En l’home, el càncer més habitual és el de pròstata, encara que és el de pulmó el que més mortalitat produeix. i en la dona, els casos més diagnosticats són de càncer mama, colorectal i ginecològic).

Així mateix, el risc de morir va baixar en l’última dècada gràcies a la detecció precoç, especialment en els càncers de còlon i mama, i la major eficàcia dels tractaments. El metge es va referir a la quimioteràpia, que va avançar poc i que produeix els coneguts efectes secundaris, pel que ha destacat altres tractaments més precisos com els anticossos monoclonals, els inhibidors de senyals intracel·lulars i la hormonoterpia.

Font: El Federal – www.elfederal.com.ar