stopglifosato logo

Aquest estudi mostra que totes les persones examinades a França estan exposades al glifosat.

Una investigació publicada per l’organització francesa Generations Futures, aliada d’Ecologistes en Acció a la campanya contra els disruptors endocrins, revela una cosa que sospitem que passa a tot Europa: tota la població examinada està contaminada per glifosat, principi actiu del famós herbicida Roundup i probable cancerigen segons l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (IARC per les sigles en anglès).

L’estudi

L’organització francesa Generations Futures va prendre mostres d’orina de 30 persones, entre les quals hi havia homes i dones d’entre 8 i 60 anys, que viuen tant a la ciutat com al camp i amb dietes variades, tant vegetarianes com no vegetarianes, amb productes ecològics i convencionals.

La investigació demostra l’omnipresència d’aquesta perillosa molècula en els nostres cossos.

Aquests són alguns dels resultats del test ELISA realitzat sobre les mostres:

– 100% de les mostres analitzades contenien glifosat a una concentració superior al límit de quantificació (LOQ = 0.075ng / ml).

– La concentració mitjana de glifosat trobada en les mostres va ser de 1,25 ng / ml d’orina.

– La mostra amb el valor més baix va ser de 0,09 ng / ml i el valor més alt va ser de 2,89 ng / ml, que és 32,11 vegades més gran.

– Vint-i-de les 30 mostres (96,66%) contenien concentracions que estaven per sobre de la concentració màxima permissible del plaguicida en aigua (0,1 ng / ml)

Segons François Veillerette, portaveu de Generations Futures:

“Desafortunadament, aquestes proves van confirmar el que temíem després de consultar estudis realitzats en altres llocs d’Europa i del món: tots estem contaminats amb glifosat, és hora que les autoritats europees prenguin consciència de la urgència d’actuar i finalment prohibeixin aquesta molècula considerada com a susceptible de ser carcinògena per als éssers humans per l’Organisme Internacional per a la Investigació del Càncer”.

Genon K. Jensen, Directora Executiva de l’Aliança de Salut i Medi Ambient (HEAL) demana la nostra signatura per aconseguir la prohibició del glifosat:

“Aquest estudi mostra que totes les persones examinades a França estan exposades al glifosat. Això vol dir que, amb tota probabilitat, tota la població europea està contaminada – elevant potencialment el risc de càncer de tot el món“.

L’evidència contra el glifosat es segueix acumulant

Els governs nacionals s’enfronten a finals d’aquest any a la decisió de continuar permetent el glifosat a Europa.

Però encara no s’han jugat totes les cartes, encara podem aturar l’autorització d’aquesta substància, de manera que us convidem a unir la vostra signatura als 500.000 europeus/ees que ja han signat la Iniciativa Ciutadana Europea demanant la prohibició d’aquesta perillosa molècula.

Pots veure la nota de premsa de Générations Futures aquí

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here