El ISAAA (Servei Internacional per a l’Adquisició d’Aplicacions Agro-biotecnològiques) acaba de publicar el seu informe anual (veure aquí) en què confirma que al Con Sud d’Amèrica Llatina és la regió on es produeixen més transgènics i amb la major superfície conreada amb un sol monocultiu (més de 54 milions d’hectàrees de soja transgènica al Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai i el sud de Bolívia) de tot el món.

El que el ISAAA no informa, per ser un simple agent de propaganda de les grans corporacions biotecnològiques, és sobre els impactes que aquest model, implantat fa 21 anys i que avui està produint la seva collita número 20, ha tingut en tota la regió i en el món.

GRAIN, al costat de centenars d’organitzacions, ve denunciant des d’abans de la instal·lació d’aquest model d’agricultura industrial les conseqüències socioambientals del mateix.

Just quan s’està realitzant la collita número 20 de la soja transgènica resistent al glifosat en tot el Con Sud (aproximadament 175 milions de tones) compartim en aques pòster 20 arguments per a la seva eradicació definitiva.

1- La seva aprovació a Argentina va ser absolutament il·legítima, sent autoritzat per un organisme (la CONABIA, Comissió Nacional Assessora de Biotecnologia Agropecuària) conformat per les mateixes corporacions. Alhora, la seva expansió a tot el Con Sud va ser intencionalment il·legal sense que en cap moment s’hagi generat un debat democràtic sobre la seva autorització i cultiu. La seva imposició al Brasil i Paraguai es va donar a partir de l’expansió de cultius il·legals massius.

2- La seva imposició va significar la creació d’un desert verd de més de 54 milions d’hectàrees que en algun moment les mateixes multinacionals van batejar com La República Unida de la Soia.

3- Amb la introducció de la soja transgènica, l’ús de glifosat (recentment reclassificat com probablement cancerigen per l’Organització Mundial de la Salut) a la regió va créixer a més de 550 milions de litres per any amb dramàtiques conseqüències sanitàries en tots els territoris.

4- Milions de camperols van ser desplaçats a tota la regió i milers de petits productors van haver d’abandonar la producció d’aliments locals davant la impossibilitat de conviure amb la soja transgènica.

5- Centenars de pagesos van ser criminalitzats, perseguits i assassinats en la seva lluita per la terra com a fruit de l’expansió del model sojero en els intents de resistir el seu avanç.

6- Es van destruir milions d’hectàrees de bosc nadius en tot el Con Sud per l’avanç de la frontera agrícola.

7- Monsanto va impulsar i impulsa en tots els països modificacions a les lleis de llavors per poder controlar i monopolitzar les llavors. A l’Argentina, des de fa gairebé 15 anys, realitza un fort lobby polític per aconseguir la modificació de la llei vigent i poder cobrar regalies a cada productor que guarda llavors per a l’any següent.

8- Les malalties i morts a causa de l’increment de l’ús d’agrotòxics es van multiplicar en tots els territoris despertant fortes reaccions dels “pobles fumigats”.

9- Els governs que van intentar limitar l’avanç de la soja i els cultius transgènics es van veure jaqueados, sent Paraguai un cas paradigmàtic en aquest sentit.

10- Els sòls s’han vist exhaurits per aquesta agricultura extractivista produint una destrucció dels mateixos i una pèrdua de nutrients sense precedents.

11- La terra s’ha concentrat en cada vegada menys mans, sent una altra vegada el cas del Paraguai exemplar ja que un 0,4% dels propietaris acaparen el 56% de la terra.

12- La ramaderia, anteriorment practicada en rotació amb l’agricultura, es va veure desplaçada cap a altres territoris amb ecosistemes molt més fràgils (Amazònia, Chaco paraguaià, aiguamolls, etc) amb conseqüències gravíssimes sobre els mateixos.

13- Es va consolidar una aliança entre els grups corporatius que van impulsar aquest model i els mitjans massius de comunicació concentrats que impedeix qualsevol tipus de debat o difusió dels impactes del model.

14- Els cultius resistents a herbicides han fracassat des del punt de vista agronòmic amb el sorgiment de desenes de males herbes resistents al glifosat i el conseqüent creixement del seu ús i el d’altres herbicides.

15- La ciència que sosté el desenvolupament dels cultius transgènics és profundament qüestionada per la seva mecanicisme i simplificació de la complexitat dels sistemes genòmics.

16- La productivitat dels cultius de soja transgènica són inferiors als dels cultius de soja convencionalestal com es va verificar en totes les investigacions que van realitzar estudis comparatius.

16- La productivitat dels cultius de soja transgènica són inferiors als dels cultius de soja convencionalestal com es va verificar en totes les investigacions que van realitzar estudis comparatius.

17- La seguretat de la soja transgènica a l’alimentació mai ha estat demostrada i els dubtes que es presenten davant estudis esbiaixats pels interessos corporatius encara persisteixen sent cada dia més difícil de sostenir la fal·làcia de la “equivalència substancial”.

18- La producció massiva de soja transgènica ha impulsat una expansió de la producció de carn de manera industrial amb greus impactes ambientals, sanitaris, en el clima i en la salut a nivell global.

19 – La soja transgènica ha estat imposada per al seu consum a centenars de milions de consumidors a tot el món sense el seu consentiment a través de la seva utilització en la producció d’aliments ultraprocesados.

20- Tota la cadena de producció de soja transgènica té un enorme impacte en l’increment de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i l’agudització de la crisi climàtica.

Els convidem a compartir-lo i multiplicar-lo per seguir demostrant que la mentida té potes curtes encara que tingui molts diners. Poden fer-ho: ¡Descarrega el pòster [400KB] i comparteix-lo!

Ajuda’ns a difondre aquesta informació!

Font: GRAIN – www.grain.org