Ecuador transgénicos Equador transgènics

Acción Ecológica, 22/05/2017. – Després de diversos anys de debat i desacords, l’Assemblea Nacional va aprovar a inicis de maig una “Llei de Agrobiodiversitat, Llavors i Foment de l’Agricultura Sostenible”.

Amb data 19 de maig, quan la seva permanència en el poder està a punt d’acabar, el president Correa envia a l’Assemblea Nacional un veto a aquesta llei que diu:

Es permet l’ingrés de llavors i cultius transgènics al territori nacional, únicament per ser utilitzats amb fins d’investigació

Aquesta pretesa legalització de les llavors i cultius transgènics s’insereix en una llei que té com a objectius “protegir, revitalitzar, multiplicar i dinamitzar l’agrobiodiversitat”. Res més allunyat d’aquests propòsits de permetre les llavors transgèniques al país, tot i que es el presenti exclusivament amb fins d’investigació.

En països com Mèxic, els “camps pilot” de cultius transgènics poden ocupar vastes àrees, i la seva collita pot ser comercialitzada.

La “experimentació” amb cultius transgènics és, clarament, una porta oberta per a la seva legalització

La societat internacional va saludar la nova Constitució de l’Equador quan va declarar al país “lliure de cultius i llavors transgèniques”. Aquest va ser el primer país que va acollir una aspiració del moviment camperol, ambiental i de consumidors de tot el món. Deu anys després, l’Executiu interpreta el text constitucional argumentant que es pot obrir l’ingrés de llavors transgèniques exclusivament per a la investigació. Aquesta és sens dubte una mala interpretació de l’Art. 401 quan diu que

L’Estat regularà sota estrictes normes de bioseguretat, l’ús i el desenvolupament de la biotecnologia moderna i els seus productes, així com la seva experimentació, ús i comercialització

El text no parla de llavors i cultius transgènics, perquè seria una contradicció que, d’una banda prohibeixi les llavors i cultius transgènics, i d’altra permeti, via regulació, el seu “experimentació, ús i comercialització”.

El text es refereix de manera genèrica a la “biotecnologia moderna”, que cobreix una àmplia gamma de processos (com l’ús d’anticossos monoclonals, marcadors moleculars, cultius de cèl·lules i de teixits, elaboració de vacunes, etc.). Tot un seguit de noves biotecnologies han d’estar regulades per l’Estat.

A més, és preocupant que es vulgui permetre l’establiment de conreus transgènics amb fins investigatius, doncs independentment de l’ús final que tinguin, la presència de plantes transgèniques en l’agro constitueix un perill per a la biodiversitat i els sistemes productius camperols.

No es pot impedir que una abella s’acosti a prendre pol·len d’una planta transgènica, ni al vent que s’escampi el pol·len transgènic i contamini cultius limítrofs

Està molt ben documentat que la contaminació genètica a través del vent i d’altres pol·linitzadors és molt freqüent. La contaminació genètica ha permès a l’empresa Monsanto (que té el monopoli de les llavors transgèniques) interposar casos legals a productors convencionals, els cultius contenien “els seus trets transgènics”, amb l’argument que aquests havien “infringit les patents de l’empresa” .

¿Per què es vol fer recerca científica amb uns cultius i unes llavors que estan prohibides constitucionalment ?. Al petit grup de països que han adoptat de manera massiva els cultius transgènics, aquests afavoreixen exclusivament al poderosíssim sector de l’agronegoci.

En un wikileak que es va filtrar poc després d’adoptada la nova Constitució de l’Equador, l’ambaixadora dels Estats Units explica al Departament d’Estat del seu país que

L’excepció presidencial prevista en (l’article 401 de) la Constitució va ser afegida només com a resultat del cabildeo dels influents agronegocis de l’Equador.

Correa ha reconegut que té un deute amb el camp. La sola pretensió d’obrir una línia experimental amb llavors i cultius transgènics, fa que aquest deute augmenti.

Font: Acción Ecológica

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here