12/06/2017. – Organitzacions de Comerç Just denuncien que molts productes amaguen explotació laboral infantil

Amb motiu del 12 juny, Dia Mundial contra el Treball Infantil, la Coordinadora Estatal de Comerç Just (CECJ) denuncia que a molts dels productes que comprem, especialment d’alimentació i tèxtil, han treballat menors, en ocasions, en situacions forçoses o de explotació.

Segons l’Organització Internacional del Treball, encara avui més del 10% de la població infantil, 168 milions de nens i nenes, treballen a tot el món. Les organitzacions de Comerç Just recorden als consumidors la importància de conèixer les condicions en què s’han elaborat els articles per evitar la violació dels drets de la infància.

L’AGRICULTURA ÉS EL SECTOR EN QUÈ EL TREBALL INFANTIL ESTÀ MÉS PRESENT

Sis de cada deu menors es troben en aquest àmbit, és a dir, 98 milions. Per regions, a l’Àfrica és on la incidència és més gran ja que treballa més del 20% de la població infantil, tot i que la regió de l’Àsia-Pacífic és la que registra un major nombre de nens i nenes treballadors. És important destacar que prop de la meitat de menors treballadors, 85 milions, ho fan en tasques perilloses per a la salut i integritat física i psicològica. Les conseqüències de l’explotació laboral infantil són múltiples i afecten a diferents aspectes al desenvolupament del menor

El moviment del Comerç Just denuncia aquesta realitat i estableix com un principi fonamental l’absència d’explotació laboral infantil i, per tant, garanteix que cap menor realitzi tasques que afectin el seu desenvolupament físic, mental, social o espiritual, interfereixin en la seva educació, o es desenvolupin en condicions abusives o perilloses. Per això totes les seves organitzacions estan adherides a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de la Infància. A més, moltes de les organitzacions productores de Comerç Just duen a terme projectes educatius (escolarització, construcció o millora d’escoles, beques, etc.) finançats amb la prima social, una quantitat extra que reben per destinar-lo a iniciatives comunitàries.

Per exemple, la cooperativa de cacau de Comerç Just Kuapa Kokoo, de Ghana, a més de crear una unitat que verifica l’absència de nens i nenes en tota la seva producció, realitza campanyes de sensibilització sobre les conseqüències del treball infantil. D’altra banda, la cooperativa facilita el transport escolar, ja que les escoles es troben a diversos quilòmetres de les comunitats, i garanteix el material educatiu a les famílies més desfavorides.

Nacions Unides ha establert en els seus Objectius de Desenvolupament Sostenibles, signats el 2015 per 193 representants governamentals, la meta d’eradicar l’explotació laboral infantil abans de 2025.