Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). –  El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) ha informat que, el 2016, Espanya es va convertir en el primer país europeu en superfície dedicada a producció ecològica a l’aconseguir 2.019.000 hectàrees, un augment del 2,5 per cent respecte al 2015, i va passar a ser el cinquè productor mundial.

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) ha informat que, el 2016, Espanya es va convertir en el primer país europeu en superfície dedicada a producció ecològica a l’aconseguir 2.019.000 hectàrees, un augment del 2,5 per cent respecte al 2015, i va passar a ser el cinquè productor mundial.

Segons el ministeri, la meitat d’aquestes hectàrees es van destinar a pastures permanents, una quarta part a cultius de terres arables i l’altra quarta part a cultius permanents.

A més, ha destacat que la superfície qualificada en conversió a l’ecològic “es va triplicar” durant l’any 2016 respecte l’any anterior

Pel que fa als operadors, l’organisme assegura que el nombre total d’operadors es va incrementar en un 5,3 per cent, fins als 39.744, amb “un augment en totes les categories”: productors (4,4 per cent), industrials (9 per cent), importadors (23 per cent), exportadors (27 per cent) i comercialitzadors (17 per cent),

En producció vegetal, el Govern ha destacat l’augment d’hectàrees dedicades a cereals, tubercles, hortalisses, fruiters, fruita seca, cítrics i vinyes.

Per la seva banda, en la producció animal, durant l’any 2016 va augmentar el nombre d’explotacions, com les de boví de llet, el nombre es va duplicar i, “en menys grau”, el nombre d’explotacions de boví i oví de carn, i d’aus de corral, tal com ha detallat el ministeri.

El nombre de caps de bestiar “també es va incrementar”, com les aus de corral que han vist “multiplicades per dos les seves xifres”, i un “increment més suau” en el nombre de caps de boví, caprí i gallines de posta, segons han assenyalat.

Pel que fa a les indústries agroalimentàries, durant l’any 2016 van registrar “un creixement positiu” (9 per cent) i va arribar a les 5.663 instal·lacions relacionades amb la producció vegetal i a les 952 les relacionades amb la producció animal.

Controls en producció ecològica

Segons ha explicat el Govern, els productes ecològics “estan sotmesos” a un sistema de control oficial regulat per normativa comunitària, en el marc del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària, que exigeix, almenys, una visita anual als diferents operadors.

D’aquesta manera, el Govern ha informat que el nombre total de controls oficials realitzats en 2016 va ser de 46.632 i que, durant el curs d’aquests controls, es van analitzar 4.473 mostres, un 11 per cent del total. D’aquestes, un 7 per cent van tenir un resultat analític desfavorable.

FONT: SEAELa Vanguardia