Evidencias científicas del beneficio de los alimentos ecológicos Evidències científiques del benefici dels aliments ecològics

La producció d’aliments ecològics (orgànics, segons la denominació anglosaxona) “té molts beneficis documentats i potencials per a la salut humana, i una aplicació més àmplia d’aquests mètodes de producció també en l’agricultura convencional, per exemple, en el maneig integrat de plagues, probablement beneficiï la salut humana”. Aquesta és la principal i més rotunda conclusió d’un estudi científic internacional encapçalat per Axel Mie, professor del departament de Ciències Clíniques i Educació de l’Institut Karolinska (Suècia) els resultats del qual han estat publicats a la revista Environmental Health (edició del 27 d’octubre de 2017).

Els autors d’aquest estudi han revisat més de 200 investigacions científiques dutes a terme en les últimes dècades arreu del món en què es van analitzar els aliments de producció ecològica en comparació amb els procedents d’agricultura i ramaderia intensiva o tradicional. Els resultats que es mostren a la majoria d’aquests estudis “indiquen que el consum d’aliments ecològics pot reduir el risc de malalties al·lèrgiques; i de sobrepès i obesitat”, tot i que reconeixen que s’haurien de portar a terme més estudis epidemiològics en humans per quantificar aquests resultats.

En experiments amb animals, els autors destaquen que hi ha nombrosos estudis “que suggereixen que el creixement i el desenvolupament es veuen afectats pel tipus d’alimentació quan es comparen els pinsos compostos de manera idèntica a la producció ecològica o convencional”. La menor utilització de productes químics (fertilitzants, insecticides i herbicides) és un dels elements clau en favor dels productes ecològics, indiquen els autors d’aquesta revisió d’estudis.

Diversos estudis epidemiològics han mostrat els efectes adversos de certs pesticides en el desenvolupament cognitiu dels nens en els nivells actuals d’exposició, però encara queda per demostrar l’efecte concret de cada un d’aquests productes químics.

Els autors de la nova revisió científica consideren que els estudis analitzats només mostren petites variacions en el contingut de nutrients, en favor dels cultius ecològics respecte als convencionals, “amb continguts moderadament més alts de compostos fenòlics en fruites i verdures ecològiques”. D’altra banda, consideren “probable que hi hagi un menor contingut de cadmi en els cultius de cereals ecològics”.

El gran avantatge de la producció ecològica ramadera és que no es basa en la administració massiva d’antibiòtics als animals

“Els productes lactis i alguns tipus de carn de producció ecològica tenen un major contingut d’àcids grassos omega-3 en comparació amb els productes convencionals, tot i que aquesta diferència probablement tingui un significat nutricional marginal”, indica l’equip que encapçala Axel Mie. En l’apartat de la ramaderia, els autors d’aquest estudi destaquen que el gran avantatge de la producció ecològica és que no es basa en l’administració massiva d’antibiòtics als animals; una de les causes del greu problema de la resistència als antibiòtics en humans.

L’estudi que es publica a la revista Environmental Health és una ampliació detallada d’una investigació iniciada el 2015 a instàncies del Parlament Europeu i no és la primera recopilació de dades científiques sobre els efectes de l’alimentació ecològica.

El beneficio de los alimentos ecológicos a nivel nutricional y de salud El benefici dels aliments ecològics a nivell nutricional i de salut
ShowCooking a la fira BioFach Vivaness // NurembergMesse

El benefici dels aliments ecològics a nivell nutricional i de salut

El 15 de juliol de 2014, per exemple, la revista British Journal of Nutrition va publicar en la seva edició on line un treball similar dirigit per experts de la Universitat de Newcastle (Regne Unit) en el qual es revisaven 343 d’aquests treballs científics, el major meta-estudi sobre aquesta matèria realitzat fins a aquella data, com van destacar els autors.

Comparant aquestes investigacions s’observava un «clar avantatge» a favor dels experts i consumidors que consideren que -independentment del preu de venda- els aliments de producció ecològica aporten importants beneficis nutricionals i de salut en comparació amb els productes aconseguits amb l’agricultura tradicional.

El balanç sobre diferències de composició d’aliments arriba a la conclusió que els aliments de producció ecològica i els aliments basats en aquest mateix tipus de productes tenen fins a un 69% més dels principals antioxidants que els aliments produïts convencionalment.

L’estudi també mostra nivells significativament més baixos de metalls pesats tòxics en els cultius de producció ecològica

Pel que fa als antioxidants, menjar fruites, vegetals i cereals de producció ecològica proporcionaria antioxidants addicionals equivalents a menjar entre una i dues porcions addicionals de fruites i verdures al dia, resumia de forma gràfica el meta-estudi publicat el 2014. En l’apartat de metalls contaminants, destaca que la presència de cadmi era gairebé un 50% menor en els cultius de producció ecològica que en els produïts convencionalment.

Carlo Leifert, professor de la Universitat de Newcastle i líder del meta-estudi destaca que les dades analitzades “demostren que l’elecció dels aliments produïts d’acord amb els estàndards de producció ecològica pot donar lloc a un augment de la ingesta d’antioxidants nutricionalment desitjables i la reducció de l’exposició a metalls pesants tòxics”.

Les dades revisades pels experts de la Universitat de Newcastle contradeien en part les xifres presentades el 2009 per l’Agència de Normes Alimentàries (FSA) del Regne Unit, que indicaven no haver trobat diferències substancials o beneficis nutricionals importants en els aliments orgànics. En el cas de la FSA, però es van revisar només 46 publicacions sobre cultius, carn i productes lactis, mentre que els experts de Newcastle van revisar 343 publicacions científiques.

Autor: Joaquim Elcacho, periodista especialitzat en Medi Ambient i Ciència
Publicat a Bio Eco Actual Febrer 2018

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here