IFOAM EU, Brussel·les, 20 de març de 2018. – El dilluns 19 de març, els ministres d’Agricultura no van poder arribar a conclusions comunes en la Comissió sobre “El futur de l’alimentació i l’agricultura”, un punt important en el debat sobre la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) per al 2020. El desacord sobre els pagaments de sosteniment dels ingressos va donar com a resultat la degradació de la comunicació de les conclusions habituals del Consell a les conclusions de la Presidència.

D’una banda, les conclusions de la Presidència van reconèixer la importància de la PAC com una eina clau per a complir els objectius europeus i mundials de protecció del medi ambient, acció climàtica i desenvolupament socioeconòmic. D’altra banda, els ministres van sol·licitar que es simplifiqui la PAC en tots els seus objectius i planificació, així com que s’atorgui àmplia flexibilitat a cada Estat membre per triar les seves pròpies prioritats.

Jan Plagge, Vicepresident d’IFOAM EU, va declarar que: “La nova PAC ha de deixar de compensar els agricultors pels ingressos sacrificats, recompensándolos pel lliurament de béns públics essencials per a tots els europeus, com aigua neta, més biodiversitat i benestar animal.

Tota l’arquitectura de la PAC ha de recompensar el rendiment ecològic i no només parts d’ell

El Pilar I en particular necessita lliurar resultats per al medi ambient i el “enverdiment” ha de ser reemplaçat per un esquema ecològic més ambiciós que encoratgi a tots els agricultors a canviar a pràctiques més sostenibles i que permeti el desenvolupament de models agrícoles altament sostenibles com l’agricultura orgànica”.

Laurent Moinet, President del IFOAM EU Farmers Group ha reiterat aquest missatge al afegir que: “cal donar als països certa flexibilitat per implementar la PAC, però això no ha de portar a la fragmentació del sistema agrícola a Europa. La flexibilitat i la simplificació no haurien de fer-se a costa d’un marc comú de la UE que estableixi objectius clars, ambiciosos i mesurables. La PAC ha de seguir sent una política europea que estableixi objectius comuns en benefici dels agricultors, les comunitats rurals, els consumidors i el medi ambient.”

Per a més informació, visiti www.ifoam-eu.org

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Març 2018