El Màster d’Agricultura Ecològica de la Universitat de Barcelona arrenca a l’octubre la seva 20a edició. El Màster, que va ser el primer a impartir aquesta temàtica a Europa, està dirigit a enginyers, graduats (o titulació equivalent) i professionals del sector.

L’espectacular desenvolupament que ha experimentat l’agricultura ecològica durant els darrers decennis ha posat de manifest la seva transcendència a tots els nivells. El màster universitari d’agricultura ecològica dóna respostes a un sector en constant creixement i evolució mitjançant la formació de professionals amb una visió molt completa i d’avantguarda, i amb les competències que els permeten desenvolupar-se professionalment amb èxit i transferir coneixement, creativitat i innovació al sector . La titulació permet als futurs magister afrontar nous reptes professionals relacionats amb el desenvolupament de models d’agricultura i ramaderia que contribueixin a la preservació del medi, afavoreixin el desenvolupament del món rural i augmentin la salut pública a través d’una millor qualitat dels aliments.

El màster propi d’Agricultura Ecològica de la Universitat de Barcelona és pioner en la impartició d’aquesta temàtica a Espanya. El curs 1999-2000 va començar amb l’estreta col·laboració de l’Associació Vida Sana i el suport de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica i del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. Al llarg d’aquests anys la Universitat de Barcelona ha format més de 600 especialistes en Agricultura Ecològica procedents de tot Espanya i de diversos països d’Àfrica, Europa, Amèrica i Oceania.

El màster està dirigit per F. Xavier Sans, doctor en Ciències Biològiques i catedràtic del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. La seva activitat investigadora se centra en l’estudi del paper de la biodiversitat en el funcionament dels agrosistemes i l’efecte de l’activitat agrícola sobre ella, així com en el disseny de sistemes agrícoles sostenibles des del punt de vista agronòmic, ambiental i social. El Dr Sans dirigeix ​​a la Universitat de Barcelona el grup de recerca consolidat Ecologia dels Sistemes Agrícoles que reuneix un nombrós grup de joves investigadors que treballen en l’estudi de la sostenibilitat dels sistemes agrícoles.

Máster de Agricultura Ecológica UB - Màster d'Agricultura Ecològica UB màster d'agricultura ecològica
Cartell de la 20ª Edició del Màster

L’experiència del grup de recerca en agroecologia de la Universitat de Barcelona dins el sector de l’agricultura ecològica i la ferma posició de l’oferta educativa d’aquesta universitat permeten oferir una formació de gran qualitat a tots aquells estudiants que desitgen tenir un futur professional dins el sector ecològic. També és una oferta formativa interessant per a aquells professionals que ja en formen part però volen adquirir coneixements actualitzats de la mà dels millors professionals nacionals i internacionals del món de l’agricultura i la ramaderia ecològiques.

La consolidació del màster es basa en un temari sòlid i complet, professorat altament qualificat, flexibilitat d’horari, oportunitats laborals i el prestigi de la Universitat de Barcelona en l’àmbit educatiu. L’alt grau de satisfacció dels alumnes així com dels professors ens motiva per continuar millorant i adaptant el màster als nous avenços de l’agricultura ecològica. El programa formatiu, que inclou una visió global de tot l’àmbit agroalimentari ecològic, proporciona a la societat, als sectors agrícola i ramader i al conjunt de la indústria agroalimentària els perfils professionals necessaris per fer front als reptes ia les oportunitats de futur.

D’un any de durada i 60 crèdits ECTS, inclou activitats presencials (classes teòriques i pràctiques, seminaris, avaluacions …), activitats no presencials dirigides (fòrums, debats, visites, lectures …) i la realització d’un projecte final o estada pràctica. Les classes presencials es desenvolupen una o dues vegades al mes, de divendres a diumenge, el que facilita l’accés a professionals sense condicionaments externs com la distància geogràfica, la incompatibilitat horària o l’organització familiar.

Web del Màster d’Agricultura Ecològica: www.ub.edu/masterae

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Juny 2018