Una mel ecològica, orgànica o bio, es la que s’ha obtingut d’unes floracions de camps certificats com a ecològics i amb el protocol que l’apicultura ecològica exigeix. Els controls que l’empresa que certifica fa sobre les abelles, l’entorn on treballen, la mel y la cera, asseguren que la mel que obtenim d’aquestes arnes és Mel Ecològica Certificada.

Diferencias entre miel ecológica y miel convencional apicultura ecológica

Però l’objectiu de l’apicultura ecològica, no sols és assegurar zero residus en la mel, és molt més: és un estil de producció

Ens podem preguntar: “si les abelles tenen llibertat per moure’s fora de l’arna, com ens podem assegurar que estem comprant una mel realment ecològica, i no una convencional?”

Aquí entren diversos factors que ho diferencien, hi ha nombrosos requisits que s’han de complir per poder catalogar la mel com ecològica.

L’entorn

Tot i que una abella obrera pot volar a més de 3km de distància, normalment no acostuma a allunyar-se més enllà de 1km del seu rusc. És un requisit indispensable, que les zones on s’ubiquen els ruscs estiguin protegides de cultius conreats amb productes químics en un radi de 3km. L’àrea per on elles surten a recollir el nèctar i el pol·len de les flors, ha d’estar allunyada de zones urbanes i cultius intensius, així d’aquesta manera ens podem assegurar de l’absència de contaminació en un dels elements essencials per la fabricació de la mel: el nèctar de les flors.

Tractament de plagues i malalties

L’estratègia és mantenir les arnes fortes  perquè el seu sistema immunològic estigui ben desenvolupat i intervenir el menys possible. Per això traslladem les arnes  a diferents floracions perquè tinguin una bona entrada de nèctar i pol·len, que es la seva font de proteïnes i vitamines.

Les arnes

Sempre de fusta i pintades amb olis vegetals ecològics, seguint la  màxima de la producció ecològica.

Extracció

Per últim, el mètode d’extracció de la mel. Aquesta s’ha de fer a la mateixa temperatura del rusc. Molt important, ja que així aconseguim que els aromes de la mel, substàncies volàtils molt fràgils, hi siguin quan nosaltres la consumim.

Per eliminar les partícules de cera que puguin quedar en la mel, la decantarem per tal de que aquestes partícules pugin suaument a dalt del dipòsit, ja que la cera es menys densa  que la mel.

Les arnes de producció ecològica són un dels millors models de producció sostenible. A més a més de tractar-se d’una producció totalment respectuosa amb l’entorn, faciliten la pol·linització, funció que contribueix al manteniment de la biodiversitat.

Autor: Rafel Muria, Director de Mel Muria

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Setembre 2018

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here