Coincidint amb la celebració del 12è Congrés Orgànic Europeu a Viena els dies 25 i 26 de setembre -organitzat per IFOAM EU i Bio Àustria- entrevistem a Eduardo Cuoco, director d’IFOAM EU des 2016, preguntant-li sobre els temes importants actuals que es van debatre en el Congrés i que són importants per al moviment i el sector ecològic a Europa.

Què és el més rellevant que el Congrés Orgànic Europeu aporta al sector orgànic europeu?

Interview with Eduardo Cuoco, IFOAM EU Director

L’European Organic Congress (Congrès Ecològic Europeu) anual proporciona al moviment orgànic l’oportunitat  perfecta d’intercanviar coneixements i debatre a fons sobre com tots els agents de la cadena de subministrament d’aliments ecològics poden continuar fent grans avenços. Amb l’oportunitat de discutir els assumptes actuals del sector amb els responsables polítics, els participants poden participar directament en la direcció del moviment orgànic. Mitjançant la combinació de tallers i sessions plenàries, actors de totes les mides en el moviment orgànic, poden tenir la possibilitat de (re) connectar-se als valors i principis orgànics.

El Congrés està dissenyat per retratar els assumptes actuals del sector orgànic, i com a resultat, el Congrés presenta una varietat de temes diferents cada any. L’edició d’aquest any s’ha convertit en un diàleg molt necessari sobre la revisió en curs de la Política Agrària Comuna (PAC), les normes de producció del nou Reglament Orgànic i les pràctiques comercials deslleials, UTP (Unfair Trading Practices). Aquestes xerrades que hem tingut al Congrés s’alimenten de l’agenda post-2020 de la UE i de l’agricultura ecològica futura.

Àustria és un país pioner i líder en l’ ecològic. Què poden aprendre altres països europeus del sistema orgànic austríac que planeja una gestió orgànica del 30% de les seves terres agrícoles abans del 2025?

És un fet conegut que Àustria és el país líder en agricultura ecològica a Europa: molts agricultors austríacs ja practiquen l’agricultura ecològica i el país gestiona grans quantitats de les seves terres agrícoles utilitzant principis orgànics.

Els agricultors ecològics austríacs treballen amb els ecosistemes naturals de les seves respectives regions; la majoria pertanyen a onze associacions de productors per a diferents productes, és a dir, Bio Àustria, que van des de verdures i fruites fins a gra i carn. Les seves directrius de producció són sovint més estrictes que les ja difícils lleis austríaques.

Els responsables polítics d’Europa també haurien de prendre nota de com el govern austríac ha creat el clima adequat perquè els agricultors es sentin recolzats en termes de producció ecològica així com de les condicions de mercat adequades.

Europa hauria de prendre nota de com Àustria facilita als productors convertir la seva producció en ecològica

Com transformar la política agrícola comuna, PAC (Common Agricultural Policy CAP), en un sistema més orgànic i just?

Els sistemes i pràctiques agropecuàries han de treballar per tenir les granges sanes, les persones sanes i el planeta sa, però la Política Agrària Comuna (PAC) actual ofereix poc suport per al desenvolupament sostenible dels sistemes agroalimentaris. Això ens preocupa perquè la PAC pot ser una eina decisiva per provocar la transformació cap a la sostenibilitat i sistemes més justos d’alimentació i agricultura.

A la llum d’això, el moviment orgànic demana un enfoc fonamentalment nou de la PAC capaç de donar suport al desenvolupament sostenible. La nostra visió, com a IFOAM EU, és la de que la nova PAC posi el principi de diners públics per a béns públics en el centre de la seva agenda per garantir que els agricultors siguin recompensats per implementar mètodes agrícoles que proporcionin a la llarga serveis d’ecosistemes.

També demanem un nou model de pagament insígnia que incentivi i premiï els  serveis ambientals i socioeconòmics lliurats a nivell agrícola, així com una PAC que s’ajusti a l’Agenda 2030 de l’ONU per al Desenvolupament Sostenible.

The future of food and farming, a transformative approach for the next CAP
Discusió al European Organic Congress – The future of food and farming, a transformative approach for the next CAP

Com és d’amenaçador per al moviment orgànic el fet que la botiga i el comerç orgànic tradicional en alguns països rellevants tingui una competència molt dura amb els grans supermercats de gran consum?

Amb més i més consumidors que veuen els beneficis de comprar productes ecològics, la demanda pica i els supermercats dirigeixen els seus esforços a proporcionar als consumidors productes ecològics. A més, per assolir el nostre ambiciós objectiu de tenir orgànic a totes les taules per a l’any 2030, i que el 50% de l’agricultura ecològica es gestioni en conseqüència amb els principis orgànics abans del 2030, haurem de tenir a tots els segments del mercat a bord.

Orgànic significa fair play i fair pay, és a dir, actuar justament, pagar el que és just, és per això que creiem fermament que l’ampliació ha de respectar els estàndards actuals i els quatre principis bàsics de el que és organic: salut, ecologia, equitat i cura. És important que una demanda creixent d’orgànics procedents de grans minoristes no provoqui danys al llarg de les cadenes de subministrament a vegades cada cop més llargues. Els costos i beneficis de la salut mediambiental, social i pública de l’agricultura han de reflectir-se en els pagaments als agricultors i en el cost dels aliments i, sempre que sigui possible, s’anima als productors i als consumidors a créixer i a consumir productes locals i de temporada.

La regulació orgànica de la UE ha estat un tema molt important en els congressos de IFOAM EU. Què és el que ara es discuteix sobre la nova regulació i quins són els punts clau que poden fer que aquest reglament sigui un bon o mal negoci per al sector?

Després d’un llarg procés legislatiu inesperat, el nou reglament orgànic (EU) 2018/848 es va publicar el 14 de juny de 2018 al Diari Oficial de la UE i s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2021. Del 2018 al 2021 s’ha de desenvolupar la legislació secundària (els requisits detallats) i, paral·lelament, els sectors orgànics de la UE (i mundials) han de preparar-se per el nou marc legislatiu.

Els canvis afectaran els consumidors, agricultors ecològics, certificadors, així com processadors orgànics; per exemple, en la nova regulació, es restringirà l’ús de sabors naturals.

A més, s’establirà una llista restringida per a productes de neteja i desinfecció per al seu ús en el processament. Avui, aquesta llista restringida no existeix. També el sistema d’importació canviarà, la nova normativa dibuixa dos sistemes per importar productes ecològics de fora de la UE:

  • Acords comercials: tots els països tercers actualment reconeguts com a equivalents hauran de renegociar els termes per als acords comercials sota el nou procediment de la UE. Sota el sistema actual, es reconeixen tretze països tercers: Argentina, Austràlia, Canadà, Xile, Costa Rica, Índia, Israel, Japó, la República de Corea, Suïssa, Tunísia, els Estats Units d’Amèrica i Nova Zelanda.
  • Certificadors: on no hi ha cap acord comercial, la Comissió establirà una llista de òrgans de control / autoritats reconeguts que estaran autoritzats a realitzar controls i certificacions en països tercers. El reglament de la UE serà implementat de manera idèntica en la UE i fora de la UE. Es permetrà una certa flexibilitat per a l’ús de productes fitosanitaris o fertilitzants tradicionalment utilitzats en països tercers.
‘The Organic Regulation - The new production rules for plants and livestock: Needs of the sector’
Dicusió ‘The Organic Regulation – The new production rules for plants and livestock: Needs of the sector’

El Congrés ha abordat, a través d’un debat sobre “El Reglament Orgànic – Les noves normes de producció per a plantes i ramaderia: Necessitats del sector”, com el sector pot contribuir millor a una legislació secundària que faci que la regulació sigui fàcilment implementable per als operadors orgànics i els actors de control. Encara que el títol del panell es refereix a plantes i bestiar, els temes tractats també són aplicables a les regles de processament, el sistema de control i el règim d’importació.

Com ajuda IFOAM EU al moviment orgànic a aconseguir la millor regulació possible?

Hem combatut amb avidesa per al menjar i l’agricultura orgànica demanant l’adopció de sistemes ecològics, socials i econòmics, fonamentats en els principis de l’agricultura orgànica: salut, ecologia, equitat i cura.
Per assegurar que representem la veu del moviment orgànic i les nostres més de 200 organitzacions membres que abasten tota la cadena alimentària ecològica i més enllà, hem desenvolupat fortes aliances en diverses interseccions de la formulació de polítiques.
Hem desenvolupat bones relacions amb els responsables polítics de les diferents institucions de la UE i relacions estratègiques amb altres grups agrícoles, Onegés mediambientals i la societat civil, com a exemple, la nostra recent declaració conjunta sobre pràctiques de comerç deslleial (Unfair Trade Practices) amb diversos actors d’alt nivell.

Més informació sobre IFOAM EU a www.ifoam-eu.org

Sobre Eduardo Cuoco

Eduardo Cuoco va néixer a Nàpols (Itàlia) on va estudiar i va completar amb èxit el seu Màster en Ciències i Tecnologies dels Aliments. A continuació, va obtenir un doctorat sobre “El paper dels interessats en processos de presa de decisions estratègiques” a la Universitat Politècnica de Marche (IT).

Eduardo ha estat involucrat en l’agricultura ecològica des de 1998 i ha col·laborat amb moltes organitzacions orgàniques com: l’Associació Italiana per a l’Agricultura Ecològica – AIAB; l’Institut de Certificació Ambiental i Ètica ICEA; l’Institut Mediterrani d’Agricultura (CIHEAM – Bari); BIOCERT i molts més.

Durant la seva primera etapa professional (1998-2008), Eduardo es va centrar en el desenvolupament regional i nacional de les polítiques orgàniques a Itàlia, específicament pel que fa als plans de desenvolupament rural i als plans de promoció i certificació. A més, va promoure la indústria orgànica a Itàlia com a agent d’innovació. Des de 2008 fins a 2016, Eduardo va contribuir i va servir al sector orgànic europeu com a membre de IFOAM EU, on va ser nomenat Director de l’organització el 2016.

A més, participa en l’establiment i gestió de la Plataforma Tecnològica Europea “TP Organics” (com a Cap de la Secretaria) i de la Plataforma d’Innovació Tecnològica de IFOAM “TIPI” (com a membre del Consell). Actualment, Eduardo participa en diferents grups d’experts com ara els sistemes de coneixement i innovació agrícola (AKIS-SCAR) i el grup d’experts euromediterranis (EMEG).

Autor: Oriol Urrutia, Co-Editor

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Octubre 2018