El nom Chlorella prové de la paraula grega chloros (Χλωρός), que significa verd. És una microalga verda unicel·lular que creix en aigua dolça i ha estat present a la Terra des del període pre-Cambrià, i al llarg de tot aquest temps la seva integritat genètica s’ha mantingut constant.

Chlorella, el alga desintoxicante

Chlorella vulgaris posseeix una llarga història d’ús com a font d’aliment i té una composició única i diversa en macro i micronutrients, que inclou: proteïnes, glucans, àcids grassos omega-3, àcids grassos poliinsaturats, carotenoides, àcids nucleics, minerals i oligoelements. Conté a més una àmplia varietat de compostos antioxidants que inclouen: β-carotè, luteïna, clorofil·les (a i b), tocoferols, vitamina-C, licopè, luteïna, astaxantina, i oligoelements com el zinc, el coure i el magnesi que són crucials per al exercici de la funció antioxidant.

Per al consum humà és fonamental consumir Chlorella que provingui de cultius monitoritzats lliures de contaminants

L’alga Chlorella és un desintoxicant natural

L’organisme humà ha de tractar amb diferents tipus de toxines; les procedents del medi ambient i les que produeix el cos humà durant el seu funcionament normal. Per a l’eliminació d’aquests compostos tòxics, el cos està dotat de vies metabòliques específiques que processen aquests productes, no desitjats, conduint-los cap als òrgans encarregats de la seva eliminació. Quan els sistemes naturals d’eliminació no estan funcionant bé, o es troben sobrecarregats, les toxines poden acumular-se al cos comportant efectes potencialment nocius per a la salut.

L’alga Chlorella s’ha utilitzat tradicionalment a Àsia per la seva capacitat per unir-se a alguns contaminants i eliminar-los de forma natural, constituint un reforç natural per als mecanismes de desintoxicació.

Diferents estudis mostren que és una eficient descontaminant d’aigües residuals contaminades amb metalls pesants com el mercuri, el cadmi, el níquel o el zinc. Per al consum humà és fonamental consumir Chlorella que provingui de cultius monitoritzats lliures de contaminants.

Els estudis realitzats en models animals han demostrat que Chlorella pot contribuir a la prevenció de l’absorció gastrointestinal i a potenciar l’excreció fecal del plom. També pot augmentar l’eliminació del mercuri a través de la femta i l’orina en 24 hores, i en el transcurs de tres setmanes, el que redueix l’acumulació de metalls pesants en els teixits, afavorint la seva eliminació via fecal i urinària.

Autora: Maribel Saíz Cayuela, Llicenciada en Ciències biològiques, PGD. Dietètica i nutrició

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Octubre 2018

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here