Quan el 2012 el sector ecològic espanyol començava la seva particular pujada i augmentava el seu valor i rellevància albirant un futur “daurat” per tot el bio, l’informe del Ministerio d’Agricultura “Caracteritzación del mercado de productos ecológicos en los canales especialistas de venta” realitzat per la consultoria ecològica Pro-Vocación  ja afirmava que “no sembla existir una suficient correlació entre l’envergadura productiva que ha aconseguit el Sector ecològic a Espanya i l’estructura de comercialització desplegada pel mateix i el mercat interior generat i sostingut a través d’aquesta estructura”.

Sis anys més tard, ens trobem amb l’entrada i aposta massiva per part del gran consum en el sector ecològic. Una aposta que està fent efecte per als que el promouen: no només augmenta el consum bio sinó que gairebé tot aquest creixement se’l emporten els nous actors. Carrefour, Aldi, Lidl, etc. ja compten amb milers de referències ecològiques en els seus lineals.

Comercio especializado ecológico en España: oportunidades y retos casa santiveri calle del call
Casa Santiveri (Carrer del Call, Barcelona) | Casa Santiveri – Creative Commons

Les quatre regles per muntar una botiga ecològica d’èxit

Com s’ha de reestructurar, adaptar-se i aprofitar l’oportunitat d’un sector creixent, la petita i mitjana botiga especialitzada en bio? Parlem amb Ramon Roset, director general de Bionistas, entitat que acompanya el comerç ecològic basant-se en un model col·laboratiu.

Quins són els factors en el moment actual més importants a tenir en compte per muntar una botiga de productes ecològics?

Són factors importants: la ubicació de la botiga, que marcarà l’esforç de captació de clients. Un local amb una superfície útil de venda suficient per encabir un assortiment que permeti fer una cistella de compra completa per a una família mitja i també una circulació còmode per la botiga. Fer un disseny interior amb mobiliari i equipament versàtil que possibiliti fer una implantació de l’assortiment funcional i atractiva pel comprador. Fer un assortiment equilibrat en amplitud i profunditat de famílies de productes amb especial èmfasi pels productes frescos i de consum diari. Tenir un equip humà format i motivat que sigui capaç d’informar i guiar al consumidor en la seva compra. Gestionar el negoci de manera professional, d’acord amb les tècniques de gestió habituals del comerç minorista.

El fet que el gran consum estigui apostant pel producte ecològic és motiu de fre a l’hora de muntar una botiga especialitzada bio?

No necessàriament. El gran consum farà que creixi el nombre de consumidors de productes bio, doncs arriba a consumidors a qui no arriba la botiga especialitzada. Aquest fet l’ha d’aprofitar el comerç especialitzat per seduir als nous consumidors a través de comunicar els  seus valors. Cal, però, gestionar les botigues especialitzades amb criteris tècnics i professionals.

Quina importància tenen els estudis de mercat – prospecció, prèvies a la decisió de muntar la botiga?

Els estudis de mercat i les prospeccions prèvies són molt importants sempre que estiguin ben fets, doncs aporten informació que ajuda a prendre decisions minimitzant el riscos potencials.

Aquests estudis permeten tenir una radiografia de l’entorn que estem considerant i per tan conèixer el terreny on es desenvoluparà el projecte. Permeten adaptar aspectes de la nostra oferta comercial a especificitats que pot tenir la zona.

Una botiga ecològica ha de tenir de tot? Quins són els imprescindibles?

L’oferta comercial ha de ser consistent amb l’objectiu empresarial dels creadors. Cal definir quina necessitat de mercat es vol satisfer amb la botiga i a partir d’aquí estructurar el projecte.

No és el mateix voler satisfer les necessitats totals de compra d’una família que oferir una oferta especialitzada en una categoria. El més important es transmetre quina necessitat s’està satisfent en aquell establiment.

La botiga ha de vendre també online?

La venda online és una oportunitat més que cal considerar, sempre i quan es disposi del coneixement i els recursos necessaris, tan humans, materials i econòmics per poder-la desenvolupar amb garanties. Amb la venda online es passa d’un àmbit local a un àmbit global i per tan amb una competència global.

Comercio especializado ecológico en España: oportunidades y retos

El comerç especialitzat ecològic no s’ha de perdre

Tots, consumidors i professionals, hem d’apostar per ell. És un eix clau per al món bio, i sense ell l’ecològic perd part del seu sentit. Aquest tipus de comerç és sinònim de formació, acompanyament del producte amb una filosofia i valors -com ara el respecte al productor, la salut del consumidor final, un comerç ètic, els consells i coneixements nutricionals dels responsables de les botigues i la priorització de productes locals-. També, el comerç especialitzat amplia el bio a un altre nivell de més valor per a la societat. Potser caldria plantejar-se perquè hem de parlar de “el bio a un altre nivell” quan, des de sempre i especialment des que es va regular què volia dir que un producte fos ecològic, el bio era, precisament, aquest altre nivell.

Autor: Oriol Urrutia, Co-Editor

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Novembre 2018

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here