IFOAM – Organics International és una ONG que promou sistemes de producció d’aliments veritablement sostenibles mitjançant el consum de l’agricultura ecològica. Defensem un enfocament holístic de la producció d’aliments basat en els principis de salut, ecologia, equitat i cura.

Fundada el 1972 IFOAM – Organics International és un agent de canvi que treballa cap a sistemes de producció d’aliments veritablement sostenibles mitjançant el consum de l’agricultura orgànica.

IFOAM - Organics International

Des de la capacitació i facilitant la transició dels agricultors cap a l’agricultura orgànica, fins a conscienciar el públic i defensar polítiques sostenibles, tot el que fem pretén enfortir el moviment orgànic i liderar-lo.

Construint capacitat i subministrament

Atès que la demanda de productes orgànics està augmentant més ràpidament que la quantitat de sòl disponible, és fonamental fomentar noves fonts de subministrament. Treballem en nom del moviment orgànic per facilitar el desenvolupament orgànic com a iniciador i implementador de projectes creatius i àgils.

En associació amb organismes de desenvolupament i donants, associacions regionals i institucions afins, promovem l’adopció de pràctiques orgàniques com a solucions sostenibles a la pobresa, la inseguretat alimentària, l’erosió del sòl, la disminució de la biodiversitat i el canvi climàtic.

La columna vertebral del nostre treball és centrada en les persones, accions  participatives amb el focus posat en l’accés a la nutrició, en particular per a dones i nens, i facilitar la cadena de valor orientada cap al mercat.

Homenaje a la mujer | IFOAM - Organics International
Homenatge a la dona | IFOAM – Organics International

Per exemple, un projecte recent en el qual estem involucrats és la nutrició en els ecosistemes de muntanya (NMA). NMA té com a objectiu replicar i ampliar pràctiques agrícoles sostenibles i sensibles a la nutrició per promoure una millor nutrició i resistència a les regions muntanyoses de Nepal, Pakistan, Kirguizistan, Etiòpia i Perú.

Finançats per l’Agència Suïssa per al Desenvolupament i la Cooperació, i treballant amb socis locals, hem preparat a 125 Proveïdors de Serveis Rurals que poden millorar la vida de fins a 500.000 persones. Tots els països van registrar augments en la diversitat dietètica de les dones en l’àrea d’intervenció.

La nostra força i credibilitat deriven de l’àmplia base de membres compromesos amb la causa orgànica

Defensar polítiques i garantir sistemes que fomentin l’agricultura sostenible

Sabem que l’entorn polític més ampli pot obstaculitzar el desenvolupament del sector orgànic o ajudar-lo a florir. Els marcs reguladors determinen com es poden comercialitzar productes ecològics a tot el món i, per tant, tenen un gran impacte en el desenvolupament del mercat orgànic. Per això, destinem molta energia en defensar l’ orgànic a nivell local, nacional i de les Nacions Unides, juntament amb el nostre treball de generació de capacitat i subministrament.

Durant dècades, hem aconsellat als responsables polítics, els moviments orgànics nacionals, ONG i altres sobre estratègies per desenvolupar sectors orgànics sostenibles i creïbles. Mostrem com els sistemes agrícoles basats en els principis de salut, ecologia, equitat i cura poden afrontar la fam, el consum d’energia, la contaminació, el canvi climàtic, la desigualtat i l’esgotament dels recursos naturals d’una manera holística.

L’any passat, vam llançar un Paquet d’Eines de Política Global, que incloïa un informe complet de mesures polítiques per donar suport a organitzacions ecològiques, consells per guiar els usuaris cap a les polítiques més rellevants, consells sobre com augmentar la conscienciació política en la necessitat de donar suport a l’agricultura orgànica, patrons de polítiques, etc.

També mantenim un Sistema Orgànic de Garantia; un programa d’avaluació independent sense ànim de lucre que contribueix a aclarir la selva de les etiquetes ecològiques. Com a servei addicional al sector, hem unit forces amb BioC: una base de dades en línia en temps real d’operadors orgànics certificats a tot el món. Actualment, la base de dades conté informació d’aproximadament 70.000 operadors certificats, la qual cosa significa que les empreses poden gestionar de forma eficient l’estat de certificació dels seus proveïdors orgànics i els productes dels seus proveïdors.

Campanya per crear consciència

Ja sigui per evitar plaguicides o OGM, recolzar la biodiversitat o reduir la seva petjada d’emissió, hi ha moltes raons per a què les persones comprin orgànicament. La nostra missió és mostrar simple i clarament per què és millor l’orgànic, per a ells, per a les seves famílies i per al planeta.

Encara hi ha molta informació errònia sobre els productes ecològics. Tot i que molts consumidors reconeixen els molts avantatges de l’orgànic, molts altres segueixen estan confosos o escèptics sobre els seus beneficis, i pot ser difícil trobar informació creïble. Per abordar això, llançarem una campanya mundial per sensibilitzar els consumidors i anar més enllà dels nostres grups objectiu habituals per animar a més persones a menjar orgànic.

A les xarxes socials i al nostre bloc, Orgànic Sense Fronteres, mostrem a la gent per què l’orgànic és millor i els ajudem a inspirar-se.

Més de 800 membres a tot el món

Tenim més de 800 membres en més de 120 països, incloent associacions de pagesos, minoristes, certificadors, processadors i molt més. Cada tres anys organitzem una Assemblea General on els nostres membres es reuneixen per configurar la direcció que prenem com a veu comú del moviment orgànic.

La nostra força i credibilitat deriven de la nostra àmplia base de membres compromesos amb la causa orgànica. Sabem que unint forces amb persones que pensen de forma similar  podem aconseguir canvis més positius en els sistemes alimentaris de tot el món.

Si esteu interessats a enfortir el moviment orgànic fent-vos membres de IFOAM – Organics International, ja sigui com a organització o com a individu, contacteu amb membership@ifoam.bio

Autora: Jennifer Black, Coordinadora de campañas y comunicaciones en IFOAM Organics International

Bio Eco Actual, tu mensual 100% ecológico
Leer Bio Eco Actual Noviembre 2018