Els símptomes del refredat ocorren dins dels dos primers dies després la inoculació, assolint-se un pic als 2-4 dies després, encara que alguns informes mostren l’aparició de símptomes les 24 hores després de l’exposició.

Raíz de Pelargonio para combatir el resfriado de forma rápida y saludable
Arrel de Pelargoni

Els símptomes sovint comencen amb un pessigolleig o dolor a la gola, seguit d’esternuts, secreció nasal, congestió nasal, i malestar general. La temperatura és generalment normal. La secreció nasal és clara, aquosa, tornant-se posteriorment més mucoide i purulenta. Si hi ha tos, generalment és lleu i pot persistir fins a dues setmanes. El refredat (sense complicacions) usualment es resol dins el període d’uns 10 dies.

Encara que generalment són benignes, els virus del refredat són causants de  les malalties infeccioses més comuns que els humans contrauen i resulten en costos sanitaris significatius.

L’arrel de Pelargoni (Pelargonium sidoides DC., Geraniaceae) ha estat àmpliament utilitzada en la medicina tradicional africana. La tribu Zulu de Sud-àfrica, utilitzava l’arrel de Pelargonium Sidoides, per combatre de forma ràpida el refredat. Estudis recents mostren que l’extracte d’arrel de Pelargoni, estandarditzat en el principi actiu Umckalin> 0,3%, posseeix una incidència positiva i ràpida en la reducció de tots els símptomes del refredat comú, tant en la severitat com en la durada, incloent les cefalees i la congestió nasal associada, a més, l’administració en períodes prolongats, no ha presentat efectes adversos.

Posseeix acció antiviral que actua incrementant la producció d’interferó alfa i beta, la fagocitosi i les cèl·lules NK; a més d’una acció antibacteriana, deguda al seu alt contingut de tanins, que interfereixen en l’adhesió dels bacteris i / o virus sobre la superfície de les cèl·lules hostes i per tant és capaç d’interrompre el cicle de la infecció. Aquesta triple activitat proporciona la base per a l’aplicació de l’extracte d’arrel de Pelargonium Sidoides estandarditzat en Umckalin, en el cas d’infeccions de les vies respiratòries d’etiologia viral, tant en nens com en adults.

En l’actualitat, el coneixement dels seus usos a nivell farmacològic i la demostració de la seva eficàcia, els seus mecanismes d’acció i la seva seguretat en diferents assaigs clínics, han permès la seva recomanació, durant les infeccions respiratòries, principalment per refredat comú en adults, adolescents i nens.

Autora: Maribel Saíz Cayuela, Llicenciada en Ciències biològiques, PGD. Dietètica i nutrició.

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Febrer 2019

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here