La societat de consum inclou una llarga llista d’activitats que afecten negativament al medi ambient i la salut de les persones. La producció de grans quantitats de residus és un d’aquests ‘inconvenients’ estretament associats al model de consum al qual ens estan arrossegant cada dia més les grans corporacions. Davant d’aquest excés, es busca poder avançar cap embalatges, empaquetats i envasos sostenibles. 

 Envases y embalajes que respetan el Planeta

Una part important d’aquests residus no es generen per l’abandonament o mal ús dels productes en si mateixos sinó pel llarg i complex procés que a escala internacional es coneix amb la paraula anglesa packaging; que en català podem traduir per embalatge -inclosos els envasos- i empaquetat.

Milions de tones de plàstics, cartró, fusta, metalls i altres elements, en ocasions difícils de reciclar, són utilitzats diàriament a tot el món per embolicar, emmagatzemar, distribuir, protegir o millorar les possibilitats de venda de productes de tota mena. Envasar, embalar o empaquetar determinats productes de consum és en ocasions imprescindible però el problema real es presenta quan ens envaeixen els embolcalls, caixes i paquets completament superflus i innecessaris.

La tendència amb més futur en l’envasat i empaquetat de productes són els materials biodegradables.

Davant d’aquest excés d’envasos i embalatges s’imposa un nou model basat en la prevenció, minimització, millora del disseny, reducció de l’ús de matèries primeres, reciclatge i reutilització. Aquests són alguns dels elements essencials per poder avançar cap a l’aplicació del concepte de la sostenibilitat en el sector de l’embalatge, l’empaquetat i els envasos en general.

La nova directiva de la Unió Europea d’envasos i residus d’envasos (que en la seva edició en anglès porta per títol ‘Directive on packaging and packaging waste’) destaca i recorda que la prevenció en la generació de residus és la millor manera de promoure la eficiència de la nostra societat i reduir l’impacte ambiental de les escombraries. A més, indica aquesta directiva aprovada el 2018, és important que els estats membres de la Unió Europea adoptin mesures apropiades per fomentar l’augment de la proporció d’envasos i embalatges reutilitzables al mercat; reduint amb això els envasos i embalatges actuals que no compleixen amb aquesta condició.

Millorar el disseny, formulació, pes i dimensions dels envasos i embalatges forma part del concepte conegut com ecodisseny

Les empreses que elaboren i comercialitzen productes de consum saben que els envasos i embalatges són part essencial en l’èxit de la seva activitat. Malauradament, encara hi ha molts productors que se centren gairebé exclusivament en l’atracció visual i envasen, emboliquen i empaqueten els seus productes d’una manera que no té res a veure amb els valors de protecció del medi ambient.

Les grans companyies són conscients del problema dels residus produïts per l’excés d’envasos i embalatges, llàstima que en ocasions la seva resposta està més a prop de les activitats de màrqueting que del compromís real amb els consumidors i el medi ambient.

La visió crítica davant diversos aspectes de la situació actual en el sector del packaging no ha d’impedir que siguem relativament optimistes i que esperem que les administracions i les empreses segueixin incorporant valors essencials de la sostenibilitat.

Envases y embalajes que respetan el Planeta

Aquests són tres dels pilars que marquen aquesta tendència del que també s’ha vingut a anomenar packaging verd:

Quantitat. Utilitzar el menor nombre d’envasos i embalatges possibles no només és bo per al medi ambient i pot millorar la imatge de les empreses davant els ciutadans conscienciats amb la protecció del planeta sinó que a més pot ser una font de riquesa per a les empreses. Posar envasos i embalatges en el mercat suposa un increment en els costos directes i indirectes (com els impostos sobre els envasos o l’obligació de presentar i aplicar plans empresarials de prevenció de residus d’envasos). Per posar un exemple simple de la tendència favorable a seguir: les llaunes de refrescos estan fabricades ara amb un 17% menys d’alumini que fa una dècada i les ampolles d’aigües tenen com a mitjana un 12% menys de plàstic que deu anys enrere.

Materials. La tendència amb més futur en l’envasat i empaquetat de productes són els materials biodegradables. Mentre arriben noves alternatives d’aquest tipus, els productors i consumidors hauríem d’optar per envasos i embalatges reciclables i /o reutilitzables. A més, és important reduir la varietat de compostos que s’utilitzen en un mateix envàs o embalatge amb l’objectiu de facilitar el seu reciclatge. Segons recorda Ecoembes (entitat gestora del reciclatge d’envasos a Espanya), el 1982 el tradicional tambor de detergent combinava diversos materials com cartró, plàstics i acer. Actualment només s’utilitza un únic tipus de plàstic, la qual cosa facilita el seu reciclatge aconseguint a més que cada caixa pesi sis vegades menys.

Innovació. Millorar el disseny, formulació, pes i dimensions dels envasos i embalatges forma part del concepte conegut com ecodisseny. Som molt crítics amb els excessos en el packaging però també hauríem de saber que cada any es posen en pràctica milers de petites millores que fan que, aplicant la innovació, molts envasos i embalatges siguin més lleugers, ocupin menys espai o continguin menys matèries primeres. Al ‘Cercador de bones pràctiques en ecodisseny’ de Ecoembes es poden veure moltes d’aquestes solucions reals.

Un dels exemples més recents en aquest àmbit és de l’empresa espanyola Carelli 2007 SL, guardonada en els Premis Mundials de la World Packaging Organisation (WPO) d’aquest any 2019 per la seva proposta d’envàs Flopp per detergent domèstic 100% biodegradable i soluble en aigua. El primer premi en l’apartat Materials i components de packaging ha estat per a l’empresa alemanya Feurer Febra GmbH per el seu embalatge Airpop® per a productes químics, farmacèutics i de laboratori que integra en una única estructura modular de cartró 100% reciclable el conjunt de components.

Autor: Joaquim Elcacho, Periodista especialitzat en Medi Ambient i Ciència

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Maig 2019