La història del moviment orgànic comença a principis del segle XX. Després de la preocupació creixent sobre un tipus d’agricultura que utilitza cada vegada més fertilitzants i pesticides sintètics, els agricultors de tot el món es van reunir en diverses associacions. En aquest període “els pioners visionaris van veure les connexions entre la nostra manera de viure, l’aliment que mengem, la manera de produir aquest aliment, la nostra salut i la salut del planeta”. Aquesta fase és el que ara anomenem “Organic 1.0”.

IFOAM EU: Luchando por la adopción de sistemas ecológicos, sociales y económicos en Europa basados en principios orgánicosCreixement del moviment orgànic

Als anys setanta es va convertir en un moviment més global i coordinat i es va establir. És durant aquest temps que “Organic 1.0” es va convertir en “Organic 2.0”. Les organitzacions van començar a desenvolupar estàndards de producció i processament i sistemes de certificació acompanyants. Una de les organitzacions que es van desenvolupar durant aquest període va ser IFOAM – Organics International. Fins avui, és l’única organització global del món orgànic. Al seu centre es troben els principis del moviment orgànic: salut, ecologia, equitat i cura.

La fase actual de desenvolupament «Organic 3.0» va començar el 2015. Cobreix un conjunt d’estratègies que permeten una àmplia captació de sistemes i mercats agrícoles realment sostenibles basats en principis orgànics. Aquestes estratègies se centren en el moviment per seguir sent una cultura de la innovació mitjançant la millora progressiva cap a les millors pràctiques, la integritat transparent, la col·laboració inclusiva, els sistemes holístics i la fixació de preus reals.

Unir-se a nivell europeu

El moviment orgànic es va desenvolupar gràcies a un ventall de persones i organitzacions. Des d’agricultors i organitzacions agrícoles fins a productors, des de comerciants a minoristes, d’investigadors fins a organitzacions no governamentals (Onegés) i autoritats públiques a tots els nivells. La implicació dels grups d’intervenció ha estat i continua sent inestimable. Aquesta àmplia gamma d’actors aporta junts experiència i coneixements pràctics i permet desenvolupar principis comuns per a l’orgànic.

A la Unió Europea, es dedica una quantitat substancial del pressupost a l’agricultura (del 71% del pressupost de la UE el 1984 al 39% el 2013). A través de la Política Agrícola Comuna (PAC), cada país pot triar si subvenciona la producció agrícola a nivell de granja o regional des de 1962. Al llarg dels anys s’han produït diverses reformes de la PAC. La renovació de la PAC a principis dels 80 va suposar una fita important en la història del moviment orgànic. Per tal d’assegurar que l’orgànic juga un paper en la nova PAC, IFOAM – Organic International va instar la Comissió Europea a reconèixer oficialment l’agricultura ecològica. Gràcies a aquests esforços, Europa va rebre el seu primer Reglament orgànic el 1991, que va donar lloc a la formació del grup informal de la UE IFOAM a Praga i al seu llançament oficial amb l’obertura d’una oficina a Brussel·les el 2003. A través de la seva oficina a Brussel·les i les seves bones relacions amb els responsables polítics, organitzacions no governamentals amb idees afins i altres actors, IFOAM UE té una influència significativa en les decisions de les institucions de la UE sobre el sector alimentari i agrícola europeu.IFOAM EU: Luchando por la adopción de sistemas ecológicos, sociales y económicos en Europa basados en principios orgánicos

L’orgànic a Europa

La rellevància de la representació europea del moviment orgànic mai no ha estat més gran. Al llarg de les últimes tres dècades, l’agricultura i els aliments ecològics han anat creixent any rere any a Europa i continuen fent-ho. El 2017, la superfície total sota gestió orgànica a la UE va ser de 14,5 milions d’hectàrees enfront de 11,4 milions d’hectàrees el 2012. Això va de la mà d’un important creixement del mercat minorista orgànic de la UE, que passà de 22.000 milions d’euros al 2012 a 37.000 milions d’euros el 2017. Actualment, hi ha 460.000 agricultors ecològics a la UE, que representen un augment del 70% des del 2007.

La visió del moviment orgànic

Com a organització europea per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques, IFOAM EU  és el principal defensor del moviment orgànic a la Unió Europea i als països membres de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA). IFOAM EU compta amb més de 200 membres en 34 països, incloses associacions d’agricultura ecològica, processadors d’aliments, minoristes, majoristes, assessors, investigadors i organismes de certificació.

Per assegurar-se que tot el sector se sent ben representat i te un objectiu clar per treballar, IFOAM EU va iniciar un procés de visió participativa el 2013. Aquest procés liderarà el canvi en els aliments i l’agricultura a Europa dins d’Organic 3.0. A partir d’una àmplia consulta amb els membres, IFOAM EU va exposar el que el moviment orgànic vol assolir el 2030 i va desenvolupar una estratègia.

IFOAM EU: Luchando por la adopción de sistemas ecológicos, sociales y económicos en Europa basados en principios orgánicos

El 2030, el moviment orgànic vol un sistema agrícola just, respectuós amb el medi ambient, saludable i solidari a tot Europa, que cobreixi tres pilars:

  1. Organic on every table Organic a cada taula
  2. Improve – Inspire – Deliver Millorar – Inspirar – Lliurar
  3. Fair play – Fair pay Comerç just – Salari just

Per fer realitat aquests objectius, IFOAM EU representa activament els seus membres quant a diversos temes, com el reglament orgànic i la reforma de la PAC. IFOAM EU  creu en i treballa per una PAC que premiï als agricultors que preserven els nostres recursos naturals i contribueixen als béns públics.

A més, el moviment orgànic ha estat i continua sent molt actiu en la protecció del sector agroalimentari i orgànic contra els transgènics i en mantenir Europa lliure d’Organismes Genèticament Modificats(OGM). IFOAM EU aposta per la regulació efectiva de les noves tècniques d’enginyeria genètica, com ara l’edició de gens, que permeti als operadors excloure els OGM de la seva producció.

Per obtenir més informació sobre la visió del moviment orgànic europeu el 2030, visiteu euorganic2030.bio i consulteu algunes de les grans iniciatives que ja estan transformant els aliments i l’agricultura a Europa. Si coneixeu una iniciativa que ja transforma els aliments i l’agricultura a Europa, no dubteu a enviar-la a eurorganic2030.bio!

Autor: Eduardo Cuoco, Director d’IFOAM EU

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Juny 2019