El món està en una situació decisiva; els efectes del canvi climàtic provoquen la pèrdua de milions d’hectàrees de terra productiva cada any. Impulsar un comerç més just per combatre els problemes globals és l’única sortida.

 Un comercio que beneficia a las personas y al planeta

Les dones treballen per produir el 60-80% dels aliments del món, però, el nombre de dones que viuen per sota del llindar de pobresa ha augmentat en un 50% des de la dècada de 1970. Al voltant de 168 milions de nens i nenes a tot el món estan involucrats en el treball infantil. És un fet que el canvi climàtic està afectant la nostra productivitat. Molts d’aquests problemes estan interconnectats, la pobresa no es pot resoldre fins que es resolgui la desigualtat; el desenvolupament desenfrenat agreuja el canvi climàtic; qualsevol aproximació a l’eradicació del treball forçós ha d’abordar els mitjans de vida sostenibles de les cadenes de producció; i la manca d’igualtat de drets per a les dones inhibeix el progrés en tots els àmbits.

Impulsar un comerç més just

Hem de fomentar una nova actitud amb el planeta; això implica generar entorns més sostenibles, donant rellevància a l’educació mediambiental, tenint cura del planeta, generant consciència dels nostres actes i consumint de forma responsable. El Comerç Just és una realitat que canvia vides i contribueix a significatius avenços i millores per combatre els problemes globals. Si volem tancar les bretxes que existeixen a la societat hem d’impulsar un comerç més just i tenir com a prioritat fonamental a les persones i al planeta.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible estan generant un important desenvolupament i una crida a l’acció col·lectiva

 Un comercio que beneficia a las personas y al planeta

Personalment considero que els Objectius de Desenvolupament Sostenible estan generant un important desenvolupament i una crida a l’acció col·lectiva que ens dirigeix ​​cap a unes aspiracions mundials de tots i per a tots. El nostre objectiu fonamental és fer de Fairtrade una important eina perquè aquests compromisos globals es compleixin i aconseguir una societat més sostenible, amb major responsabilitat i cura del medi ambient i el nostre entorn.

Respecte al medi ambient

El Dia Mundial del Medi Ambient que se celebra el cinc de juny insta governs, comunitats i persones a tot el món a unir-nos per explorar solucions a través d’energies renovables i d’una economia sostenible. Canviant el comerç a un sistema just i sostenible es canvien vides i es camina cap a aquesta necessària transformació social que tant anhelem.

Autora: Paula Mª Pérez Blanco / Responsable Comunicació Fairtrade Ibérica Periodista Especialitzada en Periodisme Cultural | @sellofairtrade | www.sellocomerciojusto.org

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Juny 2019