L’herència que estem deixant a les futures generacions està carregada d’hipoteques. Un clima cada vegada més advers, milers d’espècies desaparegudes del planeta per sempre, residus de plàstic en els racons més insospitats i, encara més, contaminació atmosfèrica: un aire que amenaça la salut de sectors tan sensibles com els joves.

Contaminación atmosférica que afecta a los niños

Sense anar més lluny, el més recent informe de qualitat de l’aire presentat per l’ONU destaca que la contaminació provoca la mort de 600.000 nens i nenes a tot el món cada any a causa de infeccions respiratòries agudes de les vies respiratòries baixes, segons un detallat informe presentat el passat mes d’octubre per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Però els problemes de salut que provoquem en la població infantil amb activitats com la indústria o el trànsit no es limiten a les infeccions respiratòries. Els experts de l’OMS recordaven en aquest informe del mes d’octubre de 2018 que respirar aire contaminat pot donar lloc a que les embarassades donin a llum prematurament i a que els nounats siguin més petits i de baix pes. A més, aquesta contaminació afecta el desenvolupament neurològic i la capacitat cognitiva de nenes i nens, i pot causar asma i càncer.

“Els nens que han estat exposats a alts nivells de contaminació de l’aire corren també més risc de contraure afeccions cròniques, com les malalties cardiovasculars, en etapes posteriors de la seva vida”, recordava l’informe de l’OMS.

Els problemes de salut que provoquem en la població infantil amb la indústria o el trànsit no es limiten a les infeccions respiratòries

La preocupació per la qualitat de l’aire a les grans ciutats s’ha incrementat en els últims anys a tot el món -amb especial atenció a grups de població sensible com els joves-, encara que en moltes ocasions només s’expressa quan es produeixen situacions límit, com els episodis de contaminació en capitals com Madrid i Barcelona.

Per no centrar-nos només al nostre país, podem recordar que les autoritats de Ciutat de Mèxic van suspendre les classes als centres escolars la segona setmana de maig a causa dels alts nivells de contaminació registrats en aquesta capital.

El problema és que aquest tipus de situacions es repeteixen amb molta freqüència i, a més, hi ha dades suficients per assegurar que les escoles de bona part de les nostres ciutats es troben en zones molt exposades a la contaminació, en moltes ocasions, a escassos metres de carrers i carreteres molt transitades -i per tant, molt contaminades.

Contaminación atmosférica que afecta a los niños

Els principals perills considerats fins ara pels experts en l’estudi de la contaminació i els seus efectes en la població més jove eren l’exposició a partícules o compostos perillosos presents en l’aire en carrers i patis de les escoles, però un equip d’experts de l’Institut de Salut Global (ISGlobal) de Barcelona ha demostrat ara que també a l’interior de les aules s’acumulen contaminants altament perjudicials per a la salut infantil, entre ells el diòxid de nitrogen (associat principalment a la combustió de motors dièsel i gasolina).

L’equip liderat per Jordi Sunyer, de l’ISGlobal, ha analitzat durant els últims anys la qualitat de l’aire a 39 escoles de Barcelona, ​​concloent que dins de les aules s’assoleixen nivells de contaminació similars als de l’exterior. La proximitat de les escoles als carrers amb elevat trànsit de vehicles i la manca de sistemes eficients de ventilació i depuració de l’aire interior explicarien la negativa situació a les aules.

En un altre dels estudis recents del ISGlobal en aquesta matèria, els experts van concloure que l’exposició a la contaminació de l’aire, especialment a l’escola, podria associar-se amb un major risc de sobrepès i obesitat en la infància. En aquest cas es van analitzar dades de 2.660 nens i nenes d’entre 7 i 10 anys de 39 escoles de primària de la ciutat de Barcelona.

Aquest estudi, publicat a la revista Environment International i realitzat en el marc del projecte Breathe, destaca per haver plantejat per primera vegada l’estudi del risc d’obesitat i sobrepès en relació a l’exposició a la contaminació de l’aire tant a l’escola com a la habitatge familiar, els dos ambients on els escolars passen més temps.

La preocupació per la qualitat de l’aire a les grans ciutats s’ha incrementat en els últims anys a tot el món

La qualitat de l’aire a les escoles i els efectes de la contaminació en el desenvolupament infantil també han estat estudiats amb especial dedicació a països com el Regne Unit i els Estats Units. Un estudi liderat per Claudia Persico, professora de la Universitat Americana a Washington, publicat el passat mes de gener a la revista del NBER, va analitzar la relació entre els nivells de contaminació atmosfèrica en escoles i els resultats acadèmics, analitzant en concret els resultats d’alumnes que per motius familiars havien canviat d’escola. En conjunt, els alumnes que havien estudiat en escoles amb millor qualitat de l’aire-situades totes elles lluny de vies amb molta circulació de vehicles-tenien uns resultats acadèmics lleugerament superiors als alumnes d’escoles amb pitjor qualitat de l’aire.

Un treball científic similar dut a terme a Califòrnia va mostrar que els nens i nenes que creixen en zones d’alta contaminació atmosfèrica pateixen alteracions en el desenvolupament pulmonar, un trastorn que es reverteix en el cas de la població infantil que per motius familiars o de salut canvia de residència i passa a viure en zones amb aire de millor qualitat.

A l’agost de 2018, Claudia Persico i Joanna Venator (Universitat de Wisconsin, Estats Units) van publicar un estudi similar a la revista SSRN en què mostraven dades recollides entre 1996 i 2012 en escoles de Florida, relacionant els nivells de contaminació de cada un dels centres amb els resultats acadèmics dels alumnes. Després de separar possibles desviacions per motius socials i econòmics, les autores van observar que l’exposició a nivells elevats de contaminació es relacionava amb menors qualificacions escolars i una major probabilitat de fracàs escolar.

Autor: Joaquim Elcacho, Periodista especialitzat en Medi Ambient i Ciència.

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Juliol-Agost 2019

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here