Recentment hem celebrat el Dia Mundial del Comerç Just i és un moment idoni per a reflexionar sobre el Comerç Just, un concepte del que sovint sentim parlar i que tantes persones a dia d’avui encara no coneixen o no saben en què consisteix exactament. Un terme que suscita tanta curiositat per la seva pròpia denominació però que amb assiduïtat genera gran confusió i desconeixement i molta expectació.

Un movimiento universal ético y sostenible

En què consisteix el Comerç Just? El Comerç Just és un sistema comercial alternatiu els pilars del qual s’assenten en els principis que hauria de tenir tota societat; diàleg, transparència, respecte i solidaritat. El Comerç Just a més busca una major igualtat en el context internacional prioritzant criteris socials i mediambientals, és a dir, donant prioritat a les persones i al planeta.

Som la certificació dels productes de Comerç Just i hem nascut gràcies al compromís d’organitzacions de tot el món

El Comerç Just contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials

En el context del mercat actual, cada vegada són més els consumidors que expressen els valors a través del consum diari i demanen productes més sostenibles. Igualment exigim més informació sobre la nostra alimentació i consum, d’on ve i com es produeix el que adquirim. Pel que podem dir que el moviment del Comerç Just és un corrent de caràcter social que integra una visió de l’economia molt més ètica i saludable, ja que les persones, el medi ambient i el desenvolupament sostenible són una referència prioritària per sobre dels purs beneficis econòmics.

El Comerç Just assegura els drets dels productors

En la nostra societat actual és fonamental conèixer i contribuir a prioritzar la veritable finalitat de l’economia, com és el proveir de manera sostenible les bases materials per al desenvolupament personal, social i ambiental. I precisament això és el que desenvolupem a Fairtrade; treballem per un millor futur per als productors a través del Comerç Just. Som la certificació dels productes de Comerç Just i hem nascut gràcies al compromís d’organitzacions de tot el món. Creiem que el comerç és un motor fonamental per a la reducció de la pobresa i per aconseguir un món més sostenible i just, i que sobretot, quan s’entén quines són les necessitats dels productors i treballadors del Sud, i quines oportunitats ofereix el Comerç Just per canviar i millorar la situació, aconseguim que el món brilli més.

Autora: Paula Mª Pérez Blanco, Responsable Comunicació Fairtrade Ibérica i Periodista Especialitzada en Periodisme Cultural | @sellofairtrade / www.sellocomerciojusto.org

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Juliol-Agost 2019