La cognició és la capacitat dels éssers vius d’obtenir informació de l’entorn, i, a partir del processament pel cervell, ser capaç d’interpretar-la i donar-li un significat. Una bona salut cognitiva, suposa tenir el cervell en forma, per poder donar el millor d’un mateix en les tasques que desenvolupem quotidianament.

Optimizar la salud cognitiva para un bienestar global

Diferents factors influeixen sobre la salut cognitiva de les persones, l’entorn adequat, l’alimentació, l’activitat física i mental, així com determinats aspectes socials i psicològics, són elements a abordar, per potenciar la salut cognitiva en nens, adults i gent gran.

En primer lloc, crear un ambient adequat és fonamental. Rendim més quan estem en un lloc amb la il·luminació adequada, ventilat, net, ordenat, amb una aroma agradable i a una temperatura adequada.

Mantenir-se mental i físicament actiu ajuda a arribar a un envelliment cognitiu sa

El nostre estat d’ànim, l’estrès i el son influeixen de forma determinant en la nostra salut cognitiva i en l’eficàcia del nostre cervell. Mantenir una actitud positiva, auto motivar-nos, acceptar i relativitzar el que ens passa, contribueix al control de l’estrès i a millorar la nostra atenció i capacitat de concentració, també haver dormit bé i les hores suficients serà un factor important. Un adult actiu, necessita entre 7 i 9 hores de son de qualitat perquè el seu cervell disposi d’un òptim rendiment cerebral.

L’alimentació i els hàbits alimentaris són factors també a tenir en compte, no saltar-se els àpats, menjar poc i sovint, pot evitar la manca de nutrients essencials per al bon exercici del cervell. Diferents estudis han demostrat que les habilitats cognitives com el processament de la informació, poden relacionar-se amb estats d’hipoglucèmia i dèficits nutricionals. Cal destacar també que beure la quantitat d’aigua suficient, aportar àcids grassos essencials, fosfolípids, i el consum de certs aliments poden potenciar també la nostra memòria. Consumir fruites i verdures amb alt nivell d’antioxidants, influeixen positivament sobre la nostra capacitat cognitiva.

Mantenir-se mental i físicament actiu ajuda a arribar a un envelliment cognitiu sa, el cervell posseeix una gran plasticitat que li permet mantenir i recuperar un bon nivell cognitiu quan s’estimula a través d’un exercici mental i físic adequat. D’altra banda, s’ha demostrat també que l’activitat física té un efecte positiu en el rendiment de la memòria, l’atenció, la funció executiva i la velocitat de reacció.

Autora: Maribel Saíz Cayuela, Llicenciada en Ciències biològiques, PGD. Dietètica i nutrició.

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Octubre 2019