El plàstic és necessari per al desenvolupament i funcionament de la nostra societat, no podríem funcionar sense ell. Però a l’igual que el plàstic és imprescindible ara per ara, els impactes ambientals que genera al llarg del seu cicle de vida no ho són. El futur de l’envàs alimentari passa pels plàstics biodegradables.

Plásticos biodegradables, futuro del envase alimentario

Els residus plàstics, la seva gestió i destrucció, són un dels majors i greus problemes a què s’enfronta a nivell global el planeta en aquest moment. Gran part dels plàstics generats acaben la seva vida com a residu en abocador on no se’ls dóna cap ús ni es busca la seva valorització. I això aquells que arriben a abocador, perquè gran part dels plàstics produïts a l’any en el món acaben contaminant les aigües i el sòl de forma irreversible, ja que, per la seva persistència, seguiran allà durant centenars d’anys. I és la persistència el que els converteix en un problema de primer ordre. La durabilitat dels plàstics d’ús quotidià ve determinada per la matèria primera que es fa servir com a base per crear-los. El seu origen és derivat del petroli que per la seva naturalesa i estructura molecular no poden degradar de forma natural. No són biodegradables, i únicament a través de l’acció humana poden desaparèixer del medi en el qual s’han introduït. Complicat, per no dir impossible.

Els plàstics són llargues cadenes moleculars conegudes com polímers. Aquestes cadenes estan formades per subunitats més petites unides entre si. La possible degradació d’aquestes ve determinada per la força d’unió que s’estableix entre aquestes cadenes. Els plàstics comuns que fem servir d’habitual en bosses i ampolles, com el polietilè o el polipropilè, presenten unions fortes que els fan indestructibles a curt i mig termini.

Hi ha plàstics de base biològica, com els que fan servir midó de blat de moro o patata, els de cel·lulosa, àcid polilàctic o PLA, i polihidroxialcanoat o PHA

Els plàstics amb unions febles es degraden fàcilment, i en el cas dels plàstics biodegradables, les unions són tan febles que els processos metabòlics de bacteris i fongs són capaços de trencar-les. Els enllaços en els plàstics biodegradables presenten com a característica principal que les seves unions involucren grups químics, com són els èsters, que els permeten ser degradats. D’aquesta forma l’aigua, juntament amb els enzims i els àcids orgànics generats pels bacteris i fongs, són capaços de trencar aquests enllaços i metabolitzar les unitats fins convertir-les en aigua, diòxid i metà, materials que al seu torn són usats per a generar matèria orgànica pels microorganismes que en la seva degradació participen.

Per tant, un plàstic és biodegradable només si es descompon en fragments que els microorganismes siguin capaços de consumir com a nutrients de forma completa. Servir d’aliment per fongs i bacteris garanteix que serà eliminat del medi on es troba i s’ aconseguirà la seva eliminació en un període de temps establert. Tot plàstic que no compleixi les premisses anteriors no pot ser qualificat com biodegradable, i, per tant, no pot fer servir aquesta definició perquè és una falsedat.

Alternatives sostenibles als plàstics tradicionals ja existeixen. Es produeixen plàstics la base dels quals són altres matèries primeres diferents al petroli. Hi ha plàstics de base biològica, com els que fan servir midó de blat de moro o patata, els de cel·lulosa, l’àcid polilàctic o PLA, i el polihidroxialcanoat o PHA.

L’àcid polilàctic o PLA, és un derivat de l’àcid làctic fet amb matèries primeres 100% renovables que presenta propietats semblants a les del tereftalat de polietilè (PET), que és el plàstic més utilitzat per fer envasos. Substitueix el polietilè de baixa densitat i alta densitat, poliestirè, tereftalat de polietilè, i el polipropilè. És un plàstic idoni per a la confecció de recipients i embalatges que estaran en contacte amb aliments. És biodegradable en condicions de compostatge amb temperatures de l’ordre de 60° C, sent consumit pels microorganismes que el degraden en aigua i òxid de carboni. Es pot usar per fer envasos, caixes, tapes, terrines o coberts, una alternativa a productes tradicionals, i respectuosa amb el medi ambient.

Existen plásticos de base biológica, como los que usan almidón de maíz o patata, los de celulosa, ácido poliláctico o PLA, y polihidroxialcanoato o PHA

Un altre dels plàstics biodegradable que trobem és el polihidroxialcanoat o PHA. Es tracta de monòmers polièsters lineals produïts naturalment per l’acció dels bacteris en el procés de fermentació del sucre o lípids de matèries primeres vegetals. Els microorganismes els fan servir com a material d’emmagatzematge de carboni i d’energia. Substitueixen el polipropilè i al polietilè. S’usen per a l’obtenció de biopolímers emprats en la producció de taps, bosses, envasos i ampolles.

El midó termoplàstic o TPS es produeix al convertir midó base en un material bioplàstic mitjançant procés físic que consisteix en trencar i fondre l’estructura del mateix. Perquè es produeixi el procés cal aportar additius plastificants que incrementen la flexibilitat del material. El TPS destaca per ser un material versàtil en les seves propietats, que pot ser modificat fàcilment amb additius superficials. S’usa en la fabricació de bosses i film, substituint al teraftalat de polietilè.

Els bioplàstics basats en midó es poden usar en gran varietat d’aplicacions pel fet que depenent dels polímers que s’afegeixin permeten crear materials compostos únics. Substitueixen el poliestirè. Aquests materials es poden modelar o extruir com qualsevol tipus de plàstic. El seu gran avantatge és que es degraden amb gran celeritat. El seu inconvenient és que són hidrosolubles.

També trobem bioplàstics basats en cel·lulosa, la matèria primera és la polpa de fusta de la qual s’extreu cel·lulosa. Substitueixen el polipropilè. Són rígids i d’una resistència apreciable, es destinen a la producció d’etiquetes i taps.

Autor: Raúl Martínez, Dietista-nutricionista, biòleg.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actualel teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Gener 2020