Una alimentació a base de productes ecològics pot tenir molts significats, tant d’ordre pràctic i econòmic, com a nivell dels seus efectes sobre la salut del productor, del consumidor i del medi ambient.

¿Qué consigo consumiendo ecológico de forma continuada?

Segons el model de comerç i distribució d’aquests aliments ecològics, aquest efecte mediambiental pot ser més o menys gran, i segons el model productiu i comercial seguit, el seu efecte social també. És a dir, la resposta a la pregunta que dona títol a aquest article no és gens fàcil, sobre tot si volen ser una mica rigorosos i fugir de les generalitzacions.

En relació als efectes mediambientals que s’aconsegueixen consumint aliments ecològics, podem dir que és en aquest camp on hi ha més evidència científica dels avantatges de la producció ecològica sobre altres mètodes agraris més industrials i intensius. La producció ecològica és més respectuosa amb l’entorn, ajuda a la mitigació dels efectes del canvi climàtic, evita l’erosió i pèrdua dels sòls agrícoles i manté uns nivells de biodiversitat més elevats que ajuden a lluitar contra plagues i malalties dels conreus.

Aquests efectes positius també es veuen en les produccions ramaderes, que es realitzen en granges amb terres associades, tant per produir aliments com per evitar problemes de contaminació degut als fems produïts. Les normes de ramaderia ecològica també proporcionen unes condicions de vida més dignes als animals.

Aliments de proximitat i consumits en temporada són la millor estratègia des del punt de vista ambiental

El tipus de comercialització i distribució dels aliments ecològics també comporten uns efectes molt significatius sobre els beneficis finals que pot generar el seu consum i que cal tenir en compte. En aquest terreny, com menor sigui la petjada ecològica dels productes que comprem, més beneficis ambientals aconseguirem amb el seu consum. Aliments de proximitat i consumits en temporada són la millor estratègia des del punt de vista ambiental i també pensant en la seva qualitat organolèptica, ja que es poden collir més madurs i ens arriben en el millor estat possible. Igualment, si parlem de productes elaborats, com menys transformació i menys ingredients exòtics, millor per la seva qualitat i impacte final.

Però és en el terreny de la salut humana on més s’acostuma a posar l’èmfasi dels aliments ecològics, tot i els seus grans beneficis ambientals i socials. Però sembla que aconseguir una millor salut per a mi i la meva família és un objectiu més concret i que pot moure a canvis d’hàbits més importants en la població.

A trets generals, el consum de productes ecològics pot reduir el risc de malalties al·lèrgiques i també l’obesitat i el sobrepès, però cal aclarir que les evidències científiques en aquest terreny no són tan conclusives, per varis motius. En primer lloc, perquè els consumidors de productes ecològics tendeixen a seguir un estil de vida més saludable, però també perquè el nivell de recerca en aquest camp és escàs, especialment pel que fa a estudis a llarg termini orientats a identificar lligams entre el consum d’aliments ecològics i la salut, estudis que comporten uns costos molt elevats.

Així doncs, els pocs estudis clínics que hi ha disponibles es basen generalment en un nombre reduït de persones i acostumen a tenir una durada curta, el que limita la força de les seves conclusions i la possibilitat d’identificar efectes a llarg termini.

¿Qué consigo consumiendo ecológico de forma continuada?

Pel que fa a les diferencies en la composició dels aliments ecològics respecte dels convencionals, aquestes són limitades, fins on sabem. Podem afirmar que fruites i verdures ecològiques tenen continguts més elevats de determinats compostos amb propietats beneficioses per a la salut (com per exemple polifenols, carotenoides i antioxidants). En relació als cereals ecològics, aquests tenen uns nivells més baixos de cadmi, un metall tòxic que provoca afeccions renals, alteracions òssies i de l’aparell reproductor. Llet, carns i derivats de producció ecològica, per la seva part, presenten uns continguts més elevats d’àcids grassos beneficiosos, tipus omega 3. Totes aquestes diferències, no obstant, no comporten una significació nutricional molt rellevant.

Molt més rellevant és la no presencia, o menor incidència i més baixos nivells, de residus de substàncies potencialment perjudicials, com ara antibiòtics, pesticides, herbicides, additius alimentaris i altres productes no permesos en producció ecològica, com ara els transgènics. En aquest camp hi ha poca discussió, les analítiques de control dels aliments mostren clarament la menor incidència de residus en els aliments ecològics, tant en nombre de substàncies detectades com en els nivells de residus presents. Aquesta reducció en dietes basades en aliments ecològics comporta una exposició a la toxicitat derivada dels residus al menys 70 vegades menor.

Els períodes més vulnerables a una exposició a substàncies neurotòxiques o disruptors endocrins són durant la vida fetal i la primera infància

L’efecte d’aquesta no presència o reducció és molt important per a la salut, especialment si parlem dels efectes a llarg termini i en relació a malalties cròniques. Els períodes més vulnerables a una exposició a substàncies neurotòxiques o disruptors endocrins són durant la vida fetal i la primera infància. Inclús petites exposicions durant les primeres setmanes d’embaràs poden causar efectes a llarg termini en el creixement dels infants, les seves funcions cerebrals i el seu desenvolupament sexual.

Els beneficis indubtables sobre la salut del consum de fruita i verdura, igual que el d’altres aliments, es poden veure compromesos per l’efecte advers de la presència d’aquests residus no desitjats. Una dieta ecològica va associada a reduccions significatives en orina de molts pesticides i productes derivats, tant en nens com en adults. Així doncs, només el consum de productes ecològics pot garantir actualment la minimització d’aquests problemes i, al mateix temps, significar una aposta per productes més beneficiosos ambiental i socialment.

Autor: Isidre Martínez, Enginyer Agrònom

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actualel teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Febrer 2020

Productes ecològics i controvèrsies