Raab Vitalfood utilitza envasos per a càpsules de plàstic PP (polipropilè). El PP és un dels plàstics més eficients pel que fa a l’ús dels recursos, ja que no es produeix amb petroli, sinó amb gas natural, el que suposa un gran estalvi energètic. Aquest també és el seu principal avantatge en comparació amb el vidre topazi, l’elaboració del qual requereix molta energia i recursos. A més, el PP és un material excel·lent per al reciclatge, i porta el distintiu «Der Grüne Punkt» (punt verd).

Requisitos de los envases: ¿desechables, reutilizables, plástico o vidrio?

El sistema dual «Der Grüne Punkt» garanteix la recollida d’envasos col·lectius, de manera que si el consumidor els elimina correctament, no acaben al mar ni s’incineren en un abocador. Raab Vitalfood paga dos cèntims a aquest sistema dual per cada envàs per càpsules venut.

El punt verd – Sistema dual a Alemanya

Requisitos de los envases: ¿desechables, reutilizables, plástico o vidrio?

Cada empresa que posi en circulació mercaderia envasada, a través de botigues tant físiques com en línia, està obligada a ocupar-se que els plàstics s’eliminin i processin de forma adequada. Per ajudar a la indústria i al comerç, el 1991 es va fundar la societat «Der Grüne Punkt – Duals System Deutschland GmbH», que des de llavors garanteix la recollida, el processament i el reciclatge d’envasos d’una manera apropiada. L’objectiu és preservar els recursos i limitar els gasos d’efecte hivernacle, mantenint cada vegada més materials reutilitzables en circuits tancats.

Per cada envàs que posa en circulació, Raab Vitalfood paga una quota fixa a aquest sistema, i així contribueix a eliminar i processar correctament els materials dels envasos.

Circuit en lloc d’eliminació

A Alemanya, cada any es produeixen prop de sis milions de tones de residus plàstics (dades de 2015), dels quals gairebé el 85% s’origina després d’utilitzar els plàstics. La resta té lloc durant la fabricació i processament dels mateixos.

Al país germànic es processa i recicla gairebé el 99% de tots els residus plàstics recollits. Pràcticament la meitat  es fa servir per al reciclatge mecànic i a matèria primera; la resta s’aprofita per generar energia. En conseqüència, els residus plàstics es mantenen dins el circuit i reben un segon ús.

Al país germànic es processa i recicla gairebé el 99% de tots els residus plàstics recollits

Envasos per càpsules de polipropilè enfront de polietilè

Com ja hem esmentat al començament, utilitzem polipropilè (PP) per als nostres envasos de càpsules. Aquest material té unes propietats molt semblants al polietilè (PE) i s’utilitza en nombrosos àmbits. No sorprèn per tant que, amb una quota de mercat del 21%, ​​ocupi a Alemanya el segon lloc de materials per a envasos més usats després del PE. El polipropilè existeix des de la dècada de 1950, per la qual cosa encara és força jove. Tot i les similituds dels dos plàstics, el PP presenta diversos avantatges decisius en comparació amb el PE.

  • En el cas del polipropilè, per a la seva fabricació s’utilitza com a base gas natural en lloc de petroli, un material molt més eficient; de manera que actualment el PP és un dels plàstics estàndard més eficients pel que fa a l’ús de recursos.
  • Duale System Deutschland recull directament a la porta de casa el PP que s’origina a la llar. Mitjançant unes tecnologies complexes, els diferents tipus de plàstic es classifiquen de manera mecànica. S’aconsegueix una puresa varietal d’aproximadament el 98%, la qual cosa permet un reciclatge eficient.
  • El PP també és perfecte per reciclar; el seu aprofitament tèrmic també és senzill, ja que només es produeix aigua i carboni, s’allibera molta energia i s’estalvia en recursos fòssils.
  • L’energia necessària per a produir PP es pot reduir dràsticament gràcies a l’ús de material reciclat. Els envasos utilitzats es poden fondre i transformar-se en productes nous o en re-granulat.

Per què el vidre no retornable no és una alternativa millor al plàstic?

Des del punt de vista higiènic, el vidre és tan apropiat com el plàstic per al sector alimentari. No obstant això, d’una banda el vidre pot presentar problemes en relació amb la qualitat, ja que es trenca més ràpid i els trossos de vidre es podrien barrejar amb les matèries primeres i els nostres productes. D’altra banda, el vidre pesa més que el plàstic, de manera que el pes del transport augmenta i l’impacte mediambiental empitjora. A més, si s’utilitza vidre no retornable, el consum energètic al fondre els envasos de vidre és extremadament alt, sense oblidar l’emissió de CO2 que això comporta. D’altra banda, també és interessant saber que tot el vidre que s’empra habitualment per envasar suplements alimentaris i cosmètics (conegut com vidre farmacèutic) es fabrica sempre a partir de matèries primeres noves, mai amb vidre reciclat, ja que és obligatori per llei.

Som conscients de la gran problemàtica que existeix pel que fa al plàstic, la sostenibilitat i la protecció de l’entorn, i treballem contínuament per redefinir els nostres envasos i optimitzar-los

Avanç en lloc d’estancament

Som conscients de la gran problemàtica que existeix pel que fa al plàstic, la sostenibilitat i la protecció de l’entorn, i treballem contínuament per redefinir els nostres envasos i optimitzar-los. Per això, dialoguem i intercanviem informació en tot moment amb els fabricants dels nostres envasos sobre els avenços i alternatives més nous en aquest sector. Així, per exemple, vam ser dels primers (i encara uns dels pocs) en renunciar fa ja uns anys al revestiment d’alumini en els nostres envasos i en utilitzar en el seu lloc òxid de silici (un tipus de ceràmica) amb recobriment.

En l’actualitat, el polipropilè biodegradable encara no està disponible com a alternativa al PP convencional. El biopolietiè i el PET reciclat tampoc tenen ara per ara la mateixa qualitat que els envasos de polipropilè convencionals. A més, actualment tampoc es pot garantir una disponibilitat fiable d’envasos alternatius. Sí que hi ha unes primeres iniciatives per crear envasos més sostenibles i degradables, però el seu cost encara és massa elevat.

Conclusió: com a empresa, ens esforcem per trobar alternatives per envasar els nostres productes i ens prenem l’assumpte molt seriosament. També ens  informem sobre les possibles alternatives en estreta col·laboració amb els fabricants dels nostres envasos. Per mantenir el major nombre possible de materials dins el circuit de reutilització i preservar així els recursos naturals, col·laborem econòmicament amb la seva eliminació i processament adequats a través de Der Grüne Punkt – Duals System Deutschland GmbH.

Tu també tens un paper com a consumidor final: si l’envàs buit s’elimina de la forma adequada tirant-lo a la galleda o sac groc, es classifica correcta i ecològicament, es processa i torna al circuit. Per tant, no acaba al bosc, al camp ni al mar. Assumeix la teva responsabilitat i elimina sempre els residus de la manera apropiada. El medi ambient i la fauna t’ho agrairan.

Autora: Marina Orpi, responsable Raab Vitalfood Espanya.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actualel teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Maig 2020