El sector ecològic espanyol tindrà finalment una associació que el vertebri i ajudi als seus principals actors a organitzar-se i posicionar-se de forma sectorial: es tracta de l’Associació Espanyola de Elaboradors i Comercialitzadors Ecològics (ASOBIO). Biocop, Obrador Sorribas – Biográ, EcoSalim, El Granero Integral, La Finestra sul Cielo, Natursoy, Santiveri, Triballat i Vegetalia són les empreses que han participat en el desenvolupament d’aquesta iniciativa.

Parlem amb dos dels seus membres, Alberto Díez, director general de EcoSalim, i Ignasi Aguiló, director general d’Obrador Sorribas – Biográ

Asociación Española de Elaboradores y Comercializadores Ecológicos

Quines necessitats busca cobrir ASOBIO?

ASOBIO neix amb la voluntat de ser el punt de trobada professional del sector ecològic nacional per donar veu als interessos comuns, reivindicar el model d’alimentació ecològica, generar major conscienciació social i contribuir al creixement del consum ecològic.

Tradicionalment, el sector ecològic a Espanya s’ha desenvolupat gràcies a la feina individual de molts pioners que amb el seu esforç han aconseguit que el sector sigui la realitat que és. No obstant això, i al mateix temps, la manca d’estructures associatives independents ha generat disfuncions i reptes que fins a la data no ha estat possible atendre. Per cobrir aquesta necessitat s’ha constituït ASOBIO.

Quines eines tenen per complir els seus objectius?

ASOBIO ha elaborat un pla de treball que dóna resposta als objectius descrits anteriorment i fruit d’això és el desenvolupament d’una sèrie d’activitats i eines dirigides a donar suport als professionals i a les empreses del sector. S’han creat comissions de treball estratègiques sobre diverses temàtiques de rellevància per als nostres socis com ara les relacionades amb comunicació, legalitat, normativa i informació sectorial.

A tall d’exemple, dins de l’Àrea d’Informació Sectorial, destaca l’Estudi Sectorial ESBIO, el primer informe sectorial a Espanya que periòdicament recull una anàlisi del comportament i evolució del canal especialitzat ecològic. Aquesta necessitat, que era un tema pendent en el sector, s’ha corregit des d’ASOBIO.

Creuen que la seva associació és representativa del sector ecològic estatal?

ASOBIO és una associació creada per empreses del sector i treballa per cobrir les mancances existents i, al mateix temps, defensar els seus interessos comuns. En aquest moment, les empreses fundadores de l’associació són majoritàriament elaboradores i comercialitzadores de productes ecològics ubicades en tot el territori nacional. No obstant això, d’acord amb un dels objectius fundacionals d’enfortir la vertebració del sector, aspirem a unir a ASOBIO al major nombre d’empreses possible de tota la cadena de comercialització.

Poden adherir-se les empreses del sector que ho desitgin? Què han de fer?

ASOBIO busca la representativitat sectorial i serà possible a mesura que les diferents empreses del sector s’hi vagin incorporant. Estem gratament sorpresos de l’acollida que el llançament de l’associació està tenint, la qual cosa confirma l’interès i la necessitat d’una organització com la nostra. Per això esperem augmentar el nombre d’associats a curt termini de manera significativa. Qualsevol empresa del sector interessada pot posar-se en contacte directament amb nosaltres a través de correu electrònic secretaria@asobio.org o telèfon 633.588.200.

Molts actors de l’alimentació convencional estan entrant en el sector. Què els dirien?

És un fet que la incorporació de nous actors, a nivell distribució minorista com elaboradors tradicionals, ha ajudat a fer més accessible el producte ecològic al consumidor convencional i ha contribuït a expandir el coneixement d’aquest tipus de productes. No obstant això, la nostra missió és fomentar el desenvolupament sectorial i això passa per recolzar que tots els actors apostin de manera decidida per l’alimentació ecològica i no sigui part testimonial dels seus assortits o dels lineals dels punts de venda.

El compromís d’ ASOBIO és arribar amb veu pròpia a tots els àmbits socials, polítics i econòmics de país. Per aquest motiu, per complir els nostres objectius generals s’ha previst el desenvolupament d’accions dirigides especialment als consumidors per tal d’arribar amb missatges clars i unificats sobre els beneficis del model de l’alimentació ecològica.

Més informació a: Nace la Asociación Española de Elaboradores y Comercializadores Ecológicos

Autor: Enric Urrutia, Director

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Octubre 2020

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here